Navedite sve promene koje želite da uvedete u svoj život. Zatim izaberite tri stavke sa ove liste i pretvorite ih u pozitivne afirmacije! Evo i kako.

Lujza Hej: 3 načina promene koje preporučujem...

Kao prvo, daćemo vam primer negativne liste (vi napišite svoju):

1. Moj život je u haosu.

2. Moram da smršam.

3. Niko me ne voli.

4. Želim da se pokrenem.

5. Mrzim svoj posao.

6. Treba da se bolje organizujem.

7. Ne radim dovoljno.

8. Nisam dovoljno dobra.

Kada napišete listu, pretvorite je u spisak pozitivnih afirmacija i počnite da zamenjujete negativne misli - pozitivnim.

Lujza Hej: zašto je opraštanje ključ naše slobode...

1. Spremna sam da se oslobodim obrasca u meni koij je privukao ovakvo iskustvo.

2. Nalazim se u procesu pozitivnih promena.

3. Imam lepo i zdravo telo.

4. Ljubav se nalazi svuda oko mene.

5. Imam savršen životni prostor.

6. Sada ću zahvaljujući svojim talentima da uradim odličan posao.

7. Sada sam odlično organizovana.

8. Cenim sve što radim.

9. Volim i odobravam sebe.

10. Verujem da će me životni proces dovesti do najvišeg dobra.

11. Zaslužujem sve najbolje u životu i prihvatam to sada.

Lujza Hej: najbolja vežba za opraštanje...

Ovo su glavne afirmacije koje su primenjive na svaki aspekt života. Voljenje i odobravanje sebe, stvaranje savršenog životnog prostora ispunjenog sigurnošću, ali i prihvatanje sa ljubavlju svega što vas okružuje, uvodi balans u život. Time ćete izgraditi bolju organizaciju svakodnevnih aktivnosti i snažne emotivne odnose, ali uspećete i da ostvarite sve svoje želje i ciljeve.