Ljubav između dvoje ljudi čije se aure harmonično stapaju proizvodi vibracije o kojima pesnici pišu i ispoljavaju neverovatnu magičnost. Ponekad se događa da u trenutku kad se takav muškarac i žena sretnu, oboje instinktivno prepoznaju svoje drugo ja i to u očima onog drugog.

Šta vam poručuje univerzum 11. novembra: misterija ljubavi i srodnih duša...

Oči se ne zovu bez razloga ogledalo duše. Dvoje ljudi kad u trenutku osete nepobitnu činjenicu da su već bili, jesu, i da će uvek biti jedno; čak i onda kada je moguće da se vekovima opiru svojoj sudbini i pokušavaju da izbegnu jedno drugo. Ponekad bez ijedne izgovorene reči, oni znaju da samo jedno kroz drugo mogu da stignu do jedinstva i da samo ako su zajedno mogu da budu kompletni u svakom pogledu.

Muškarac i žena, koji su pripadajuće duše, ne moraju da izgovaraju reči volim te ... nijedan čovek ne može da pokida veze između njih dvoje, čak ni oni sami. Sila koja je njih dvoje tako kreirala, svemoćna je i neuništiva. Veza između njih dvoje može da oslabi, njihovo konačno uedinjenje se može odložiti, ali se ne mogu razdvojiti. Ona je utkana u točak vremena, diktirana višim vodstvom.

Sigurno da je više od slučajnosti da se pripadajuće Duše, od celog sveta nađu u istom trenutku na istom mestu. Određene duhovne energije su tu da brinu oko njihovih susreta, sa istom sigurnošću s kojom se brinu za migracije ptica i padove kometa i te energije su vođene istim Univerzalnim Zakonom, zakonom Karme.

Sudbinske veze ne mogu da budu razdvojene čak ni kroz iskustvo smrti, izuzev kroz kratke periode zemaljskog Vremena u sadašnjem životu. Za vreme ovakvih razdoblja razdvojenosti, bez obzira na dubinu njihovog trajanja, obe osobe se osećaju vrlo usamljene, prazne i nekompletne. Pa ipak, i pored tih povremenih "praznih hodova" njihovog zajedništva, i tada postoji konstantna pulsirajuća veza među njima, bez obzira da li su međusobno udaljeni hiljadama milja.

Ovakva "čuda" se mogu objasniti zakonima metafizike. Meta je rec grčkog porekla i znači iznad. Ajnštajn je to znao. Ljubav je više od običnih osećaja, ljubav je pozitivan elektroimpuls.

Kad vas ljubav odnese na sedmo nebo: romantična prosidba iznad Subotice...

Čak i onda kad se otkrije Pripadajuća Duša, vrlo često se pojavljuju komplikacije u vidu testiranja, koje izazivaju dugotrajni bol. Samo onda kad se kontinuirano praktikuje tolerancija i praštanje, bol se može izbeći. Uzvraćanje na bol bolom, može da samo izazove još više obostranog bola, kroz karmičke uzročno-posledične efekte.

Pesnik Emmett Fox je rekao:"Ne postoji razdaljina koju ljubav ne može premostiti, nema bolesti koju snažna ljubav ne može izlečiti. Ljubav može izvojevati sve pobede. Ona je koncentrisana kinetička energija, najjača sila u prirodi. Samo kad biste mogli da održite ljubav celog života, ne bi bilo sna koji ne biste mogli da pretvorite u stvarnost."

Izvor: Atma