1. Za svakog postoji samo jedna srodna duša. Odnosi koje formiramo sa srodnim dušama zapravo često predstavljaju neke od najizazovnijih odnosa koje imamo u životu. Najviše iz njih učimo, te je često sama relacija opterećena mnogim lekcijama koje treba savladati. Za različite životne faze pojavljuju nam se novi učitelji u formi srodnih duša, koji uopšte ne moraju ni biti naši emotivni partneri. Vrlo se često dešava da kada se lekcija jednom savlada, osobe za koje smo pogrešno verovali da će biti sa nama celog života, tada nastavljaju svojim putem i ostavljaju prostor za nekog novog.

Doreen Virtue: evo šta nam poručuju anđeli ovim brojevima...

2. Srodne duše uvek završe zajedno. Neće sve srodne duše završiti zajedno. U ovakvoj formi susreta, sasvim je u redu očekivati mnoštvo izazova, otežanja i prepreka za realizaciju dugovečnosti odnosa, iako postoji velika količina privlačnosti i/ili ljubavi koja ih drži zajedno, uprkos svemu. To hoće li srodne duše uspeti u ovoj misiji, zavisi kako od Univerzuma i plana koji je spremljen za njih, tako i od samih osoba i njihove volje da prevaziđu izazove i da istraju bez obzira na sve.

3. Jedina veza koja vas može usrećiti je veza sa srodnom dušom. Već je rečeno da veze srodnih duša često nose paket opterećenja, koji služi za njihov lični rast i razvoj, te da situacije u kojima se često nalaze deluju više otežavajuće, nego što mogu učiniti parove srećnim.

PageBreak

Srodne duše su i emotivni partneri

Zato je važno znati da postoji mnoštvo veza koje mogu biti ispunjavajuće i donositi sreću, čak i ako nisu veze srodnih duša.

4. Srodne duše mogu iznenada prekinuti svoju povezanost. Ponekad može delovati kao da je došlo do prekida povezanosti između srodnih duša, ali to se svakako neće dogoditi preko noći.

Često turbulentna veza srodnih duša ima svoje nagle uspone i padove, daje novu nadu, ali i oduzima poslednji atom snage kada je u svojoj razarajućoj fazi. Veze između srodnih duša prati i energetska isprepletanost auričnih polja, kao i povezanost energetskih niti, koja daje osećaj da osobe ne mogu jedna bez druge. Imajući ovo na umu, jasno je da se trajni prekid neće dogoditi iznenada.

5. Srodne duše su samo emotivni partneri. Ovo je pogrešna pretpostavka jer srodne duše mogu da se pojave i u formi porodičnih članova, prijatelja, životinja i slično. Veze ovog tipa, dakle, nisu rezervisane samo i isključivo za ljubavne relacije. One se dešavaju prirodno, te nema potrebe insistirati na njima. Život se stara o svima nama na savršen način i svakako nam u iskustvo donosi sve ono što nam je neophodno kako bismo ispunili svrhu sopstvenog postojanja. Ne možemo ih izbeći, sve i da hoćemo, baš kao što je i kontraproduktivno forsirati odnos koji je otežavajući sam po sebi.

Kako nastaje dobra karma: 5 saveta koji menjaju stare životne obrasce...

Sve ove okolnosti mogu se lakše prevazići uz pomoć anđela, baš kao što se uz njihovu asistenciju osobe mogu osloboditi potrebe da sebe sabotiraju odabirom partnera koji ne podržava njihovu svrhu postojanja. Anđeli ljubavi predstavljaju grupu uzvišenih, svetlosnih bića koji su tu da nam pomognu, samo onda kada mi to tražimo, kako bismo živeli lagodnije i kako bismo bili ispunjeni energijom ljubavi. Nije neophodno da znamo tačno ime pojedinačnih anđela ili arhanđela kako bi nam oni pomogli u određenom trenutku. Dovoljna je iskrena molitva iz srca, kao i fokus mentalne energije na željeni ishod situacije.

Izvor: Sensa