Šta je u vašem životu važno, a šta nevažno? Čuveni duhovni učitelj i mistik Osho kaže: „U definiciji svih Buda, ono što smrt može da odnese nevažno je, a ono što smrt ne može da odnese - važno je. Zapamtite ovu definiciju: neka ona bude probni kamen. Možete odmah sve da prosudite tim kamenom"

Sve osim vaše svesti vam može biti oduzeto: novac je koristan, ali nije važan. Možete ga imati u jednom trenutku, u sledećem već biti bez njega. Prestiž, ugled, moć - smrt će doći i izbrisati sve, pa zašto onda praviti toliko buke tokom života koji je kratak, a u kome treba da nađete ono večno. Samo svest izvire iznutra i to vam niko ne može oduzeti. Svest koju ste postigli je vaše jedino i pravo bogatastvo.

Anita Murđani, čudesno izlečena od karcinoma: 3 mita koja nam kroje život...

Razvoj svesti nije nešto što je pitanje hramova, crkvi, sinagoga, učitelja, gurua... Dok sedite u prevozu, vozu, čekate u redu, sedite u kancelariji - samo zatvorite oči, kaže Osho u knjizi „Životne misterije" (izdavač: Esotheria), koja objedinjuje njegova učenja. Kada ih zatvorite, primetićete saobraćaj misli, emocija, snova, mašte - sve počinje da živi i promiče. Počinjete da gledate sebe. I polako, kako svest raste, cela vaša ličnost se menja. Put od nesvesnosti do svesnosti je najveći kvantni skok.

Svest znači da živite od trenutka do trenutka, budni, svesni sebe i svesni svega što se dešava oko vas, u odgovoru od trenutka do trenutka. Šta god da radite, radite to sa takvom pažnjom i meditativnošću da ste apsolutno tu, apsolutno uključeni; da ne pravite samo neke prazne gestove. Vaše prisustvo je tu - a samo to prisustvo donosi alhemijsku promenu. Nećete potiskivati, jer sve što potiskujete, ono se iznova pojavljuje. Što više postajete svesniji, više će vaš život dostizati tišinu, mir, ljubav. Oni su nusproizvodi svesti. Prosvetljenje je najlakša stvar na svetu. Sama vaša priroda je prosvetljenje.

PageBreak

Koji su pokazatelji da smo na pravom putu

Svest nema granica: što više postajete svesni, više shvatate koliko je još moguće ispred. Kada dostignete jedan vrhunac, pred vama se pojavljuje drugi. Vaša biologija je vaš koren, vaša svest je vaše cvetanje. Čovek se rađa kao seme; može da postane cvet, a može i da ne postane. To zavisi od vas i od toga šta radite sa sobom; sve zavisi od vas, rastete li ili ne.

To je vaš izbor - i u svakom trenutku se s tim izborom morate suočiti; svakog trenutka ste na raskrsnici. A razvoj svesti vam donosi tranformaciju. Transformisani ljudi postaju nezavisniji, slobodni, kaže Osho. Transformisani ljudi postaju tako svesni i tako inteligentni da mogu da prozru sve igre političara i svih onih koji žele da vladaju strahom. Nisu ničiji sledbenici, oni žive novu vrstu života - ne žive život gomile, već život pojedinca. Postaju lavovi, nisu više ovce.

Umesto da razmišljate o tome šta je svrha vašeg života, koja je umetnost življenja, šta je cilj, usredsredite se na ono gde vaš život nastaje, na sam koren odakle crpite snagu. „Zađite duboko u sebe u potrazi za korenima svog života i odjednom ćete naći ono što su mistici nazivali prosvetljenjem, buđenjem ili iskustvom božanskog. Posle tog iskustva ste potpuno druga osoba."

Ako igrate, onda ste iga. Ako pevate, onda ste pesma. Ako volite, onda ste ljubav. Ako slušate, onda ste samo uši i sve drugo je nestalo. Tad svaki trenutak postaje toliko pun i ta punoća se širi dalje. Moj naglasak je na glagolima, ne na imenicama; izbegavajte imenice koliko možete, savetuje Osho. Život nije imenica, on je zapravo „življenje", ne „život". Nije ljubav, voljenje je. Nije odnos, odnošenje je. Nije pesma, pevanje je. Nije ples, plesanje je.

Kažete: „Zaljubila sam se i mnogo patila". Vi ste blagosloveni, kaže Osho. Zaista su siromašni oni koji se nikada nisu zaljubili i nikad patili. Oni nisu uopšte živeli. Zaljubiti se i patiti je prolazak kroz vatru; to pročišćuje, daje vam uvid, čini vas budnijim. To je izazov koji treba prihvatiti. Oni koji ne prihvataju izazov ostaju beskičmenjaci. Volite i volite dublje. Patite i patite dublje. Volite totalno i patite totalno, jer je to način kako nečisto zlato prolazi kroz vatru i postaje čisto. Ko želi da dopre do vrhova, mora da preuzme rizik da se izgubi. Ko želi da se popne na najviše vrhove, mora preuzeti rizik da padne odnekud, da sklizne. Što je veća želja za rastom, sve više opasnosti se mora prihvatiti.

Mantre za uspeh: 20 stvari koje pametni ljudi često govore sami sebi...

Da biste mogli da se povežete sa nekim drugim, povežite se sa sobom: to je osnovni uslov koji treba ispuniti. Bez toga, ništa nije moguće. Sa tim, ništa nije nemoguće. Ljubav je kada spoznate svoje unutrašnje nebo. Vezivanje je istraživanje - istraživanje tuđe svesti, istraživanje tuđe teritorije. Ali kada istražujete tuđu teritoriju, morate da dozvolite i rado prihvatite da taj drugi istražuje vas; to ne može biti jednosmeran saobraćaj.

A možete dozvoliti drugome da vas istražuje samo kad imate nešto, neko blago u sebi. Onda nema straha. U stvari, možete pozvati gosta, prihvatiti ga, uvesti ga, želeti da uđe. Želećete da vidi šta ste otkrili u sebi, želećete to da podelite. Unesite duhovnost u sve što radite, posebno u vođenje ljubavi. Dok vodite ljubav, meditirajte. Ljubav nije samo fizički čin; ulijte svoju dušu u njega.

Ne možete voleti manje i ne možete voleti više - jer ljubav nije kvantitet. Ona je kvalitet koji je nemerljiv. Ljubav je uvek savršena. Ako nije savršena, onda je nema. Savršenstvo i ljubav se ne mogu odvojiti.

Izvor vaših energija je unutra, a spolja je svet koji dopušta toj energiji da stvara. Živeti svesnije znači živeti radosno u svetu. Pokazatelji da ste na pravom putu su vrlo jednostavni: vaše napetosti počeće da nestaju, postajaćete sve smireniji, naći ćete lepotu u stvarima za koje nikad, nikad niste pomislili da bi mogle biti lepe. I najmanje stvari počeće da maju ogroman značaj. Ceo svet će svakoga dana postajati sve tajanstveniji: postajaćete sve manje znalci, a sve neviniji - kao dete koje trči za leptirima ili prikuplja šoljke na plaži. Osećaćete život ne kao problem, već kao poklon, kao blagoslov. Učite da se smejete zajedno sa cvećem i zvezdama i osetićete kako nešto čudno, bestežinsko dolazi u vaše biće... Kao da ste dobili krila i možete da letite.

Izvor: Sensa