Pre nekoliko godina, kada smo pisali o cvetnim esencijama (Bahovim kapima, Balkanskim cvetnim esencijama, Kalifornijskim cvetnim esencijama) i floriterapiji, bilo je potrebno vreme da se široj javnosti predstavi princip da kapi koje nemaju delove biljaka i nisu napravljene od presovanja, ceđenja ili korišćenja tinkture bilja, već od energije, informacije i vode, mogu da pomognu i iscele. Danas je floriterapija (ne fitoterapija, koja koristi delove biljaka) široko prihvaćena i deo prakse brojnih holističkih terapeuta.

Kao što cvetne esencije u sebi nose energetske zapise cveća, tako postoje esencije koje deluju na onaj vatreni, aktivni deo prirode u nama, onaj deo koji želi da se izrazi kroz određene akcije i stvaranje. To su životinjske esencije. I dok su cvetne esencije prevashodno za emotivni balans, esencije divljih životinja u sebi nose energiju aktivacije datog kvaliteta, odnosno aktivnog principa.

Duh životinje je naša najsnažnija dinamična veza sa prirodom, za razliku od biljke koja je statična i u sebi nosi sećanja odnosa Neba i Zemlje. Životinjska vibracija govori nam o aktivnoj i pokretačkoj energiji", kaže Aleksandar Imširagić koji je sa svojom suprugom dr Leom Imširagić doneo životinjske esencije Danijela Mejlpa i na ovim prostorima razvio program edukacije i tretmana u kombinaciji sa kartama, životinjskim duhovnim vodičima.

PageBreak

Probudite svoju snagu: kako da brzo i lako povećate svoj nivo energije
Profimedia probudite_svoju_snagu_kako_da_brzo_i_lako_povecate_svoj_nivo_energije2

Kontakt sa prirodom

„Pre nekoliko godina Lea i ja smo počeli spontano i uzastopno da sanjamo najpre medvede, a zatim kako doslovce idemo kroz šumu punu mrkih medveda", govori Aleksandar. „Nedugo nakon toga smo upoznali preko interneta Danijela Mejpla i njegove esencije divljih životinja, da bi posle nekog vremena od njega počeli da dobijamo slike šume pune mrkih medveda u blizini Danijelove kuće, gde on i njegova porodica najviše vole da provode vreme družeći se upravo sa mrkim medvedina. Danijel i njegov sin Gabrijel dali su ime svakom od njih i osećaju ih kao svoju familiju.

Ovaj njihov neverovatan i neposredan kontakt sa prirodom i divljim životinjama, kao i naše spontane intuitivne poruke su nas još više privukle da dublje izučavamo ove esencije i primenjujemo ih u svojoj svakodnevnoj praksi".

Danijel Mejpl, magistar duhovne psihologije i osnivač kompanije Wild Earth Animal Essences, pravi ove posebne vibratorne esencije od 1995. godine u Americi i predaje o njima širom sveta. „Sve životinjske esencije predstavljaju vibratorne esencije duhova različitih divljih životinja i u njima nema nikakvih životinjskih supstanci", objašnjava nam detaljnije Aleksandar. „One su dobijene kroz ceremonijalni proces invokacije duha životinje koji biva sadržan u vidu date esencije.

Kako terapija cvetnim esencijama pomaže kad nas ekstremne destruktivne emocije čine bolesnim

Za razliku od relativno statične prirode biljke i dragog kamena, životinja se kreće, pa smo otkrili da su ove esencije najpogodnije kada je potrebno aktivirati nešto u nama da bi osoba to mogla lakše da pokrene ili ostvari. One u nama bude kvalitet date divlje životinje. Tako će nam, na primer, esencija Lava dati hrabrost, esencija Dabra pomoći u strateškom planiranju, dok će nam esencija Gorile dati podstrek da se aktiviramo i počnemo redovno da vežbamo".

PageBreak

Probudite svoju snagu: kako da brzo i lako povećate svoj nivo energije
Profimedia probudite_svoju_snagu_kako_da_brzo_i_lako_povecate_svoj_nivo_energije3

Primena i dejstvo

Esencije divljih životinja primenjuju se na isti način kao i cvetne esencije - dakle, uzimaju se 4 kapi 4 puta na dan kao minimalna doza, a ukoliko želimo da ubrzamo i intenziviramo proces tada se savetuje osobi da češće uzima ove esencije, oko 7-8 puta na dan. Najbolje je, zapravo, nositi kapi sa sobom i dozvoliti podsvesnom umu da nas podseti koliko često želimo da uzmemo kapi, baš kao kada osetimo da smo žedni ili gladni.

Kako negovati svoje energetsko polje: 5 načina da redovno jačate svoju auru

Tako će osoba ukoliko ima snažnu potrebu za podizanjem samopouzdanja, možda popiti za svega 5-6 dana prvi put bočicu sa esencijom Lava ili ako se radi o razvijanju unutrašnje lakoće - onda esenciju Delfina, dok će istu esenciju već sledeći put kada su se mnoge stvari pokrenule i rešile piti znatno sporije (u proseku klijenti popiju jednu bočicu za oko 15 dana). Ovo je interesantno i pokazuje koliko naš podsvesni i nesvesni um mogu da nam pomognu da odredimo koliko nam je nečega potrebno u datom trenutku", kaže Aleksandar.

Lea Imširagić: natalna karta je naša energetska matrica

„Ove esencije su se pokazale posebno dobre kod dece jer oni imaju konkretne zahteve kao što su da imaju više drugova u novoj školi (najbolje se pokazala esencija Divljeg konja koja detetu daje priliku da se lako otvori i poveže sa novim društvom), da imaju bolje samopouzdanje (najčešće koristimo esenciju Lava), da mogu bolje da sa izraze na času kad odgovaraju (esencija Vuka je odlična za ovo). Imamo, takođe, iskustvo da ove esencije rado koriste i oni koji se bave koučingom jer deluju brzo i podstiču osobu na datu akciju. Često u praksi sa odraslima u terapeutskom radu počinjemo najpre sa cvetnim esencijama da bismo prvo napravili dobar emotivni balans kao stabilan temelj za dalji rad, a zatim prelazimo na esencije divljih životinja kao sledeći korak ka konkretnoj akciji. Ipak, ukoliko je klijent već spreman i samo mu treba pomoć u vidu podstreka, aktivacije i fokusa njegove energije za ostvarenje datog cilja, tada možemo započeti već sa životinjskim esencijama koje primarno podstiču taj Jang, muški deo kvaliteta u nama kao što su samopouzdanje, podizanje energije, odlučnosti, sposobnost strateškog planiranja, fokusiranje, hrabrost i druge primarno vatrene kvalitete. Rečju, one su tu da nas pokrenu i aktiviraju da razrešimo konkretan problem i dođemo do željenog ostvarenja".

PageBreak

Probudite svoju snagu: kako da brzo i lako povećate svoj nivo energije
Profimedia probudite_svoju_snagu_kako_da_brzo_i_lako_povecate_svoj_nivo_energije4

Aktiviranje energije

Životinjske esencije koje je Danijel Mejpl proizveo mogu da se koriste u AstroHealing radu za kreativnu aktivaciju planeta, kao i balansiranje i pozitivno aktiviranje najrazličitijih izazovnih planetarnih aspekata. Tako su Aleksandar Imširagić, koji se astrologijom bavi od 1986. godine, koji je učitelj meditacije, autor 11 astroloških knjiga i organizator godišnjih međunarodnih astroloških konferencija na Balkanu od 2001. godine, i dr Lea Imširagić, sa sertifikatom međunarodnog profesionalnog astrologa ISAR CAP, sertifikatom Bahovog praktičara, koja je i tvorac astrološkog sistema isceljivanja „Energetska Astrologija", svih 100 životinjskih esencija povezali sa 10 planeta u astrologiji i sa njihovim odgovarajućim planetarnim aspektima. Na taj način svaki astrolog može pronaći odgovarajuću esenciju divlje životinje za svaku planetu i planetarni aspekt i vrlo jasno i precizno preporučiti klijentu konkretnu esenciju za rešavanje konkretnog planetarnog aspekta i svim onim što taj aspekt nosi u njegovom životu.

„Ovako se astrološka praksa obogaćuje, gde se pored davanja uvida u samu natalnu kartu i trendove budućih događaja razvija i sposobnost astrologa da preporuči sredstvo za konkretan rad na izazovnim ali i laganijim aspektima", kaže Aleksandar. „Ovo je veoma delotvorno i divno u praksi, jer je zadovoljstvo astrologu kada može da pomogne osobi u nekom izazovu ili izazovnom periodu da, pored saveta kako najbolje da prođe kroz dati period, omogući da to ostvari mnogo brže i lakše. Naime, ove esencije imaju sposobnost da aktiviranjem vibratornog koda (planetarni aspekt) koji je zapisan kao vibracija u našoj fiziologiji dovedu do aktiviranja ove energije na najbolji način i time nam omoguće novu energetsku platformu odakle taj planetarni aspekt zaista možemo da doživimo ne više kao teret, već kao uzbudljiv izazov za dalji rast i napredak.

S druge strane, esenciju možemo odabrati posmatrajući horoskop tako da pojačamo ili naglasimo neki već postojeći kvalitet ili da aktiviramo „uspavani" potencijal i podstaknemo osobu da taj dar aktivno i koristiti. Ovaj deo se uči u okviru AstroHealing programa i već postoje novi astroterapeuti koji imaju sjajne rezultate na ličnom planu i sa klijentima. S druge strane, ovo je moguće pohađati i kao zaseban modul ili deo studija energetske psihologije, tako da svako može da odabere koji pristup njemu najviše odgovara".

PageBreak

Probudite svoju snagu: kako da brzo i lako povećate svoj nivo energije
Profimedia probudite_svoju_snagu_kako_da_brzo_i_lako_povecate_svoj_nivo_energije5

Rad sa senkom

Osim što ove esencije imaju sposobnost da aktiviraju i probude naše potencijale da ih živimo aktivno svaki dan, preko njih možemo da kontaktiramo i svoju „senku", odnosno najnesvesniji deo nas koji često doživljavamo kao ono čega se bojimo, što izbegavamo ili smo uvereni da to nikako nismo mi a ipak nam se pojavljuje u našem životu kao nešto što ne želimo ili nam je neprijatno, kaže Aleksandar.

Ekskluzivno za Sensu: Isceljujuća pesma Gaishede Kheavok

„Ove esencije nam omogućavaju da uspostavimo tu komunikaciju sa ovim najdubljim delovima svoje animalne prirode i da integracijom i osvetljavanjem transformišemo ovu potencijalno negativnu energiju u vrlo pozitivne kvalitete ogromne energije, jasnoće i pokretačke sile u nama. Rečju, ovo nam omogućava da slobodno i nesputano živimo svoju prirodu aktivno, baš kao što to radi Orao koji se ne pita da li bi bilo lepše da je Lav ili Delfin, ne poredi se sa njima, on samo oseća sebe, raširi krila i leti bivajući ono što jeste - smelo, snažno i slobodno".