Drevna verovanja lagano nailaze na sve veće razumevanje kod ljudi, naročito onih koji na dubokom intuitivnom nivou osećaju poremećaj harmonije, kako u ličnoj, tako i u kolektivnoj svesti. Iako nam je, kao deci industrijske revolucije i kasnijih istorijskih i socioloških previranja, teško da shvatimo mnoge pojmove koje drevne tradicije sa lakoćom prepoznaju i žive, važno je da steknemo uvid u činjenicu da je promena moguća. I to ne samo promena na ličnom nivou nego i na kolektivnom planu. Gaišeda Keavok je pre dvadesetak godina osnovala organizaciju Whispering Song School of Energy Medicine and Teaching Lodge.

Širom sveta drži predavanja i radionice i spaja u svom radu drevna znanja koja baštini iz svog dualnog porekla: keltske i starosedelačke severnoameričke kulture. Od 2011. godine u svom plemenu ima status Mirotvorca (Peace­keeper) i One koja prenosi poruke od Majke. Odnedavno je u svoj rad uključila praksu koja u svetu stiče sve veću popularnost: održavanje rituala inicijacija u Veliku Sveštenicu. Ova praksa zapravo podrazumeva okupljanje u Krug sestara (Sisterhood circle), koji je kao način povezivanja i osnaživanja žena sve primetniji u svetu. Ovi krugovi mogu biti koncipirani na najrazličitije načine ali svrha je uvek ista: stvara se mesto gde žene mogu bezbedno i otvoreno u potpunosti da iskažu moć ženskog principa i da kroz međusobno povezivanje osnaže i u kolektivnoj svesti princip stvaranja i rađanja.

Jedan od najstarijih arhetipa, zajednički različitim kulturama na planeti, jeste osnovni princip stvaranja, rađanja i ženstvenosti. Šta mislite, kada su se žene odrekle te moći i otuđile se od prirodnog feminističkog principa? 

Naše duše su i Jin i Jang. Moja tradicija nas uči da smo mi Duše koje su proživele mnoge živote i da smo bile i muškarci i žene. Onog trenutka kada smo kolektivno ušli u period diferencijacije polova, počeli smo da biramo koju ćemo energiju istražiti: Jin – Sveti ženski princip ili Jang – Sveti muški princip. Žene su se odrekle svoje spoljašnje ali i unutrašnje moći i naučene su da svoje potencijale drže u Senci. Svoju moć koriste da bi preživele – da bi se održale u okruženju koje ih pritiska da izgledaju i da se ponašaju na određen, kulturološki prihvatljiv način.

Naš izazov je da se prisetimo istinske svrhe naše Duše, da kao žene naučimo da vidimo izvan te iluzije da drugi imaju moć NAD nama. To je bolest patrijarhalnog sistema – prevlast nad drugima kroz primenu sile i moći. Kroz isceljenje na našem duhovnom putovanju uvek moramo da prepoznamo slobodu izbora koja je esencija Jang energije. Muški i ženski princip nikada ne traže jedno od drugog da budu umanjeni već se trude da dostignu stanje ravnoteže – to je energetska jednačina koja upravlja univerzumom.

Jin energija prihvata blagoslov, dok Jang energija ima plan, strukturu i slobodu izbora da podrži Intuitivne Blagoslove. To je priča o kokreiranju. Da bi se ova priča manifestovala na Zemlji, moramo razviti i ženski i muški princip kako bismo bili spremni da prihvatimo učenja, ali i kako bismo poštovali izbor i plan delovanja. Često naše duše biraju iz pozicije Jang energije i ne preuzimaju odgovornost za svoje delovanje, što je neophodno kako bismo nešto naučili i načinili drugačiji izbor sledeći put.

PageBreak

Ko je zapravo Sveštenica u nama? Ko je ta žena i koja je njena uloga u našem životu?

Arhetip Sveštenice je jedan od aspekata naše Duše koji traži da se prisetimo Avalona. Avalon predstavlja stanje svesti u kome se poštuje ženski princip. Sveštenica je spona sa Snom iz koga nastaju sav život i sve stvaranje. Žene se rađaju otvorene da prihvate svoje darove intuicije. Dar da vidimo je blagoslov Majke i mi biramo da gledamo njenim očima. Odgovornost Sveštenica je da rade na razvijanju svojih darova i da nauče da uspostave svoj Sveti krug, kao i da sa drugim Sveštenicama budu deo Svetog kruga, kreirajući viziju i glas koji nas sve predstavlja. Ovde nam se obraća kreacija i Sveštenice vide i prepoznaju svoje mogućnosti. Svaka od nas donosi posebne talente i poklone u ovom postojanju, a u krugu svi oni postaju kolektivni izraz duboke poruke i učenja.
Uloga Sveštenice u našem unutrašnjem životu je da nas vodi kroz izmaglicu emotivnih, mentalnih, fizičkih i kulturoloških iluzija. Njen zadatak je da nas ponovo dovede u kontakt sa unutrašnjom mudrošću i znanjem, kao i sa svešću o tome da, kao one koje daju život, moramo da budemo poštovane zbog životne sile i blagoslova koje darujemo svojoj porodici, sebi i svom plemenu. Sveti ženski princip prima darove ali i rađa muški princip, te moramo dopustiti našim dušama da pronađu svoju unutrašnju Sveštenicu koja će nas voditi ka svesnom sećanju na putovanja naše duše.

Da li mislite da je moguće da žene ponovo preuzmu svoju moć i duhovnost stvaranja?

Moja tradicija prepoznaje vreme u kome živimo kao vreme pete dimenzije, vreme proročanstva u kome se kao duše budimo iz nesvesnog sna. Ovaj trenutak u istoriji zovemo Veliko buđenje. Duboko verujem da je došao trenutak u kome nam je svima omogućeno da se ponovo susretnemo sa svojom unutrašnjom mudrošću. Ovo, naravno, uključuje duboko ličnu odluku da stupimo u odnos sa Božanskim. Ovo je put kroz koji prolaze žene koje se iniciraju u krug Velike sveštenice.
Da li verujem da je moguće da žene preuzmu svoje prirodno mesto u svetu? To se već događa sasvim sigurno. Postoji borba, naravno. Ipak, iz generacije u generaciju, naša hrabrost da napravimo sledeći korak je sve veća. Znam da se bliži vreme kada žene više neće pristajati da budu nešto manje no što jesu. Menjamo svet tako što se jedna po jedna žena menja. Važno je da znamo da je ovo vreme revolucije – prepoznajemo da je jezik represije svuda isti bez obzira na granice i kulture.

PageBreak

Na koji način evoluira duhovnost i kako možete osetiti te delikatne pokrete u kolektivnoj duši?

Epigenetika nam otkriva da svi imamo sposobnost da utičemo na sopstvene ćelije, kao i na evoluciju kolektivne energije. Na ove promene utičemo tako što prekidamo limitirajuće programe kroz promenu ćelijske vibracije. Drevne plemenske i šamanske tradicije već dugo prepoznaju da naša uverenja, iskustva i izbori utiču direktno na biologiju naših ćelija. Zapisi koje imprintujemo prenose se dalje kroz epigenetsko nasleđe.

Žene su najčešće, bez obzira na socijalni status, obrazovanje i poreklo, izložene najrazličitijim pritiscima da se ponašaju na određeni način. Takođe, osuđuju se njihovo ponašanje, njihove sklonosti i strasti. Najzanimljivije je što ih najčešće osuđuju upravo druge žene. Zašto mislite da se to dešava?

Osuđivanje je kulturološki karmički sloj bolesti patrijarhalne energije. Kada mi kao žene osuđujemo druge, u krajnjoj liniji osuđujemo sebe. Tada se nalazimo u krugu lične i kulturološke karme i pogrešno sagledavamo ženski i muški princip. U nama tada prevladava patrijarhalni princip koji zaglušuje naš unutrašnji glas i predstavlja izraz našeg straha, nedostatka samopoštovanja i samoprihvatanja. Ponovno povezivanje sa Božanskom majkom i njenom bogatom arhetipskom mudrošću prilika je da žene osete isceljenje i da povrate moć van okvira svojih uloga. Ponovo se setiti mudrosti jeste priča naše inkarnacije. Put našeg osvešćivanja, osnaživanja i isceljenja je da vidimo očima svog srca i očima Majke, kao i da prihvatimo sveti ženski princip koji sve nosimo u sebi.

Zašto nam je tako teško da budemo podrška jedne drugima?

Tu opet dolazimo do tog patrijarhalnog sloja karme. Princip patrijarhata i njegovog Sistema verovanja jeste da nas drži odvojene jedne od drugih, kao i da nas drži odvojene od sopstvenog Svetog kruga. Takođe, veliku ulogu u toj nepodržavajućoj atmosferi ima lična i kolektivna disfunkcija, koja nas uči da možemo biti voljeni, sigurni i prihvaćeni samo ako napustimo svoju ženstvenost, ali i kada napuštamo druge kako bismo preživeli. Patrijarhalna energija je ta koja traži da se odvojimo od unutrašnje mudrosti i svete ženske energije. Transgeneracijska trauma preživljavanja ostavlja kod žena dubok osećaj da nije sigurno da se oslone jedna na drugu, već hrani njihovu iluziju o sigurnosti patrijarhalnog sistema. Nagrađuje se kada smo deo sistema koji daje sebi za pravo da osuđuje druge žene.

Izvor: Sensa