Komunikacija u svakom odnosu predstavlja važan temelj za kvalitetnu vezu, naročito kada je reč o ljubavnim relacijama. Veza između partnera je sačinjena od čvrstih niti onda kada su oboje iskreni, otvoreni, poštuju i razumeju jedno drugo. Ukoliko želite da produbite odnos sa osobom koja vam se dopada, da razvijete posebnu vezu, onda je važbno da pokažete interesovanje.

Ponekad u vezi pričamo ono što je nama važno, šta nam se dogodilo, da l nas nešto muuči, čemu se radujemo, zaboravljajući drugu stranu da pitamo kakvi "filmovi" se vrte u njenoj/njegovoj glavi.

Zato je važno a se podsetmo da treba da razgovaramo otvorenog uma i srca, a evo koje fraze mogu da prodube praktično svaku vezu:

  • Reci mi više o svom danu.
  • Kad sam ovo video/la, pomislio/la sam na tebe.
  • Najviše mi se sviđa kod tebe to što si ______ (istakni kvalitet koji vam se najviše sviđa kod te osobe)
  • Zanima me vaše mišljenje.
  • Kako se osećaš?
  • Kako ti je u školi/na poslu?
  • Šta ti je trenutno najveći izazov i kako se s njim suočavaš?

Čak i ako osoba po prirodi nije pričljiva, dobro je da joj postaviti neka potpitanja i tako je podstaknete na razgovor. Ako i dalje kratko odgovori i zvuči nezainteresovano, hajde da je pitamo da li uopšte želi da razgovara u ovom trenutku. Ako je njen odgovor "ne", to treba da ispoštujemo i pokušamo da razgovaramo kasnije.

Reči nam omogućavaju da se još više povežemo sa drugima i stvorimo autentičnije odnose. Uz pomoć iskrenih razgovora omogućavamo sebi i drugima da se povežemo i otkrijemo kakvim očima naše srce posmatra njih, svet, život u celini.

Izvor: Sensa