Od pamtiveka čovek teži sreći, blaženstvu i prosvetljenju, a to zapravo  znači dubokom intimnom kontaktu  sa samim sobom. Čezne za ostvarenjem sebe kao božanskog bića duboko povezanog sa Egzistencijom,  Bogom, Univerzumom... Na Istoku, posebno u Indiji, mudri, prosvetljeni učitelji i majstori su već pre nekoliko hiljada godina tražili načine kojima bi pomogli čoveku na putu duhovnog ostvarenja. To su činili iz duboke ljubavi i saosećanja prema tragaocima koji su posrtali u tami nesvesnosti. Zbog toga su pre više od pet hiljada godina u Indiji  sakupljeni zapisi nepoznatih učitelja u kojima su učenicima otkrivene  i poklonjene razne tehnike meditacije.

Te tehnike su im bile glavni  alati na putu prema svesnosti...  S one strane svesti Dragoceni zapisi o meditacijskim  tehnikama koje su pre pet hilja- da godina osmislili indijski učitelji  nazvani su „Vigyan Bhairav Tan- tra” („Tehnike prelaženja s one strane  svesti”), a reč tantra u ovom nazivu  znači: tehnika. Ukupno je u zapisima navedeno 112 meditacijskih  tehnika.  Tolike međusobno različite tehnike osmišljene su iz istinske brige i  saosećanja učitelja prema učenicima raznolike su kako bi najrazličitiji tipovi ljudi među njima pronašli onu ili one koje će im najbolje odgovarati.

Ali meditacijske tehnike u Vigyan Bhairav Tantri smeštene su u vrlo poetičan okvir – one su zapravo deo intimnog dijaloga između boga Šive i njegove ljubavne partnerke Devi.  Devi, sedeći u Šivinom zagrljaju, po- stavlja svom voljenom mužu važna eg zistencijalna pitanja, a Šiva joj ne daje  odgovore, nego je nakon svakog njenog pitanja podučava određenoj tehnici meditacije kako bi Devi, probajući  meditacije, kroz sopstveno iskustvo došla do odgovora.

Zapisi o tehnikama sastoje se od vrlo sažetih i kratkih uputstava, tzv.  sutra, koje nas upućuju kako da izvr- šavamo određenu tehniku, određeni  zadatak koji će posredno da nas do- vede do oslobođenja, jer se blažen- stvu, sreći i prosvetljenju može prići, smatrali su drevni učitelji, samo  posredno. U Vigyan Bhairav Tantri vrlo je značajan ljubavni odnos između Šive i Devi. Taj odnos je više  od ljubavnog muško-ženskog odnosa, to je metafora odnosa između učitelja i učenika.

U davna vremena smatralo se da tragalac na svom putu traženja treba da nađe nekoga ko će da ga vodi, ko će da mu ukazuje na ispravan put, nekog ko duboko poznaje učenika  i njegove prepreke, a to je Učitelj. Ako učenik može u potpunosti da  se preda svom Učitelju, a predava- nje je najviši stepen ljubavi, tada će  moći lakše i brže da savlada sve pre- preke na koje nailazi na putu traženja. Zbog toga je dijalog Šive i Devi  pun ljubavi i poučan, pun poverenja i predavanja, upravo onakav kakav i  treba da bude između učenika i Uč telja. U Vigyan Bhairav Tantri vidljivo je da su prosvetljeni majstori pronala- zili vrlo raznolike pristupe kako bi  svim tragaocima omogućili da dođu  u stanje meditacije – među navede nim tehnikama nalaze se razne tehnike disanja, opuštanja tela, centriranja pažnje, stop tehnike, tehnike posmatranja, korišćenja zvuka, pokreta tela... 

Savremeni indijski prosvetljeni mistik Ošo (Osho) u svojim govorima  i predavanjima o Vigyan Bhairav Tantri, sakupljenim u delo „Knjiga tajni” („Book of Secrets”), kaže: „Ovo su najstarije, najdrevnije tehnike.  Ali možemo da ih nazovemo i naj- novijim jer im ništa ne treba dodati.  One su uzele u obzir sve mogućnosti, sve načine čišćenja uma, transcendiranja uma. Ni jedna jedina metoda ne treba da se doda ovim 112 tehnikama meditacije. One su  stare kao planine i čini se da su večne jer su sveže kao kapi rose na sun- cu. One predstavljaju celu nauku o  transformaciji uma.” 

Tantra je u početku označavala samo tehniku, metodu. Ali tokom sledećih vekova ona je postala duhovno učenje koje je podučavalo  slobodu od svih konstrukcija uma, slobodu od svih struktura. Prema učenju tantre, svet ne treba deliti na više i niže, na dobro i loše. Tantra je veliko „da” životu kao celini, zbog toga u ovom duhovnom učenju ne postoje stroga pravila ili principi kao u jogi, ne postoje prihvatljivi ili neprihvatljivi obrasci ponašanja. Tantra podučava da se do duhovnih  doživljaja dolazi bez napora, kroz opuštenost i prirodnost.