Mantre su jedne od najkorisnijih alatki u joga radionici za postizanje dubokog stanja meditacije. Pomažu nam da smirimo vriti, talase misli, dok u isto vreme sadrže svetu energiju. Praksa japa meditacije koristi mantre za smirivanje uma, otvarajući put prosvetljenja za jogija.

Ovde navodimo pet mantri koje možete da probate za japa meditaciju, jedna će verovatno odgovarati vašoj duši.

Om

Za Om se često kaže da je himna Univerzuma. Verovatno je najmoćnija mantra koja nam je dostupna jer sadrži najmoćinju vibraciju. Jogiji veruju da kada je Univerzum nastao, Om je bio zvuk sa kojim je sve postalo. Kada pevate Om, ova vibracija Vam je dostupna i svoju svest ravnate sa svešću celokupne kreacije. Om je savršena mantra za početnike japa meditacije.

So Hum

So Hum znači “To sam ja”. I ova mantra je dobra za početnike jer se povezuje sa disanjem. Pri uzdahu zamislite zvuk “Om”, pri izdahu zamislite zvuk “Hum”.

Istorijski, So Hum se prvobitno spominje u Upanišadama, značenje u Sanskritu je Sa – To ili On; Aham – Ja sam.

Kada poravnamo disanje sa ovom mantrom, postanemo više fokusirani. Probajte da praktikujete japa meditaciju sa So Hum mantrom nekoliko nedelja i vidite da li će postati vaša omiljena mantra.

Om Nama Šivaja

Om Nama Šivaja je legendarna mantra jer poziva Lorda Šivu. Smatra se da, kada meditiramo sa ovom mantrom, dolazimo do duboke samospoznaje, dok istovremeno ulazimo u duboku duhovnu svest, pa čak i natprirodne jogičke moći.

PageBreak

Stanje smirenosti i blaženstva

Om Nama Šivaja je moćna jer se prvobitno sastoji od Om mantre, koja je zvučna vibracija svega što postoji. Zatim imamo Nama, što u Sanskritu znači “pozdrav”, i Šivaja, što znači Lord Šiva ali se može tumačiti i kao Apsolutna Stvarnost. Možemo, preko dubokog povezivanja sa rečju Šivaja, spoznati da smo jedno sa Apsolutnim.

“Pozdrav Lordu Šivi” je bukvalno značenje ove mantre. Mantra se sastoji od šest slogova, malo je komplikovanija od prethodne dve, ali ide tečno kada uhvatite ritam.

Om Šanti Šanti Šanti

Om Šanti Šanti Šanti je još jedna moćna mantra koja je odlična za početnike. Takođe sadrži Om, himnu Univerzuma. U nekim tradicijama se smatra da je zvuk Om u stvari Univerzum. Šanti je reč iz starog Pali jezika i znači Mir. Peva se tri puta jer predstavlja mir u tri dela postojanja – telu, umu i govoru.

Kada meditirate sa ovom mantrom ulazite u doboko stanje smirenosti u celokupnom biću. Takođe, želite mir drugima. Radite sa ovom mantrom 40 dana i videćete da ćete ući u duboko stanje smirenosti na sva tri nivoa – telesnom, umnom i kada pričate sa drugima.

Guru Om

Ponovo imamo univerzalni zvuk Om. Kada stavimo reč guru ispred ili iza Om, pozivamo gurua i odajemo poštovanje našem guru-u. U Hindu tradiciji, guru se smatra avatarom ili inkarnacijom boga. Znači pevanje guru-u je kao pevanje bogu koji nas uvažava svojim prisustvom na zemlji. Možete da pevate Om Guru, Guru Om ili Om Guru Om.

Povezivanje sa mantrom

Svete perle mala će vam pomoći da ostanete fokusirani i disciplinovani pri meditaciji sa mantrom. Svaki put kada pevate mantru, koristite malu i ponovite zvuk najmanje 108 puta.

Vežbajte svaku mantru 40 dana kako bi se urezale u svest. To je period koji je potreban da bi se stvorila nova navika i doživela transformacija. Tada ćete primetiti promene u svojoj svesti.

Izvor: Joga portal