Prema vedskoj tradiciji, mantra So’ham se smatra univerzalnom mantrom koja se koristi kako bismo se identifikovali sa Krajnjom relnošću i Univerzumom. Može se prevesti kao „Ja sam To” i ova izjava predstavlja odgovor na pitanje mantre Hamsa, koja znači „Ko sam Ja?”

Najvažnija funkcija ove mantre je povezivanje sa ljudima jer zvuk koji proizvodi je kao zvuk disanja a svi ljudi dišu, zar ne? Ovim prepoznajemo da svi mi delimo istu prirodu, životnu silu, poreklo i Tvorca.

Prvi deo mantre se izgovara kao produženo sooo i izgovara se pri udahu dok se drugi deo mantre izgovara kao hummm prilikom izdaha.

Ovim se stvara prirodna vibracija i lagano se opušta nervni sistem. Ova mantra je jedan od najjednostavnijih načina da utišamo svoj um i opustimo mišiće.

Izvor: Sensa