Mantresu pojedinačni zvukovi, kratke fraze ili duži stihovi koji se ponavljaju radi njihove duhovne ili psihološke moći za preobražavanje situacije ili postizanje određene svrhe. Neke mantre nemaju direktan prevod, već se vrednuju zbog njihove zvučne vibracije i simbolike.

Brzee mantra, koja kada se redovno recituje, čoveku donosi duhovno i materijalno bogatstvou život, može se recitovati na dva načina: “Om brzee namaha” ili samo "Brzee" i to 108 puta u jednom recitovanju.

Ovu mantru otkrio je SwamiBrahmarishiVishwamitra, jedan od najcenjenijih mudraca drevne Indije. Iako nema određeno značenje, mantra "Om brzee namaha" (izgovara se: Om brziiii namaha), ovo je simbolično značenje svake od te tri reči:

Om (Aum) - je primordijalni zvuk svemira za koji se smatra da je vibracija iz koje je stvoren svemir. Gotovo sve druge mantre počinju zvukom Om, a može se recituje i samostalno.

Brzee – veruje se da uklanja svest siromaštva i donosi bogatstvo u svim oblicima. Predstavlja preobražavajući moć uma, jer se smatra, ako se um fokusira na obilje, ono će se i manifestovati.

Namaha – pozdrav koji je takođe završetak mnogih mantri. Prevodi se na različite načine među kojima su: "Klanjam ti se", "Nisam ja", "Ne radi se o meni", "Pozdravljam boga u tebi".

Izvor: Sensa.hr