U Kini kažu da Tai Chi predstavlja „Tao" - put savršenog čoveka, zbog toga što svaki pokret i prirodno disanje u ovoj veštini stvara širenje i skupljanje, univerzalnu pulsaciju i harmoniju dualnosti - spontani krug uma i tela.

Sama veština Spontanog kruga predstavlja jedinstvo uma osećaja i tela, konekciju čoveka i univerzuma. Na početku vežbanja Tai Chi-ja fizički pokret rotacije može biti veći, a unutrašnja rotacija namere uma ili mala ili nikakva. Kroz uporno svakodnevno vežbanje, razumevanje i proučavanje osnovnih principa ove veštine, postepeno će unutrašnji krug uma biti sve veći, a fizička rotacija će se sve više skupljati u tačku (harmonija dualnosti).

Kada se to desi dolazi do spoznaje i razumevanja namere uma koja pokreće rotaciju beskonačnih krugova pokreta tela - sila spirita i energije će biti sve snažnija, što je prirodni proces (a ne forma ili metod vežbanja koji će dovesti do toga). Kako rotacija kruga postaje sve manja i manja, postajući skoro nevidljiva, tako počinje spoznaja o esenciji izvorne Tai Chi veštine - tački mira, znanju o svakom pokretu. Rotacije krugova tela mogu da budu različite, u svim smerovima i veličinama, ali pokret kruga (namera uma) mora uvek biti kontinualan, kao beskonačni tok, talas kristalne reke života. Ovo je osnovni princip veštine bez obzira na stil Tai Chi veštine.

Zvuk energije i ljubavi: saznajte koji aparat može da provodi zvuk, energiju, emociju i njenu visoku frekvenciju...

Tri osnovna načela koja bi trebalo razumeti i pokazati kroz pravilan pokret su: Konekcija - jedinstvo uma i tela, konekcija Čoveka sa rezonancom Zemlje i Neba. Komunikacija - komunikacija unutrašnje rezonance Čoveka sa spoljašnjom - Poljem, komunikacija sa sobom i drugim ljudima. Rezonanca - se ostvaruje kroz jedinstvo uma i tela, slobodan pokret „plivajućeg tela", kroz transformaciju haosa i nereda (u umu i telu) u mir, red i savršenstvo, spoznajom i osećajem viših i finijih rezonanci (nivoa postojanja).

Ukorenjivanje: dimenzija centriranja povezuje kretanje donjeg i gornjeg dela tela, a odnosi se na signale iz vestibularnog sistema čija je funkcija održavanje ravnoteže tela. U svakom trenutku pokreta kada se oseća ravnoteža, čovek je automatski centriran, dostiže mentalnu i fizičku ravnotežu. Ova dimenzija podstiče koordinaciju očiju, ruku, nogu i svih telesnih pokreta. Predstavlja most između emocionalnog srednjeg mozga (limbičkog sistema - preživljavanja, borba, refleks straha, nesigurnost) i racionalnog cerebralnog korteksa koji nam pomaže da rastvorimo i odblokiramo te negativne reakcije. Dimenzija centriranja nam pomaže da održimo psihofizičku ravnotežu.

PageBreak

Kua - spiralna rotacija energije struka

U Kini kažu da u staroj veštini Tai Chi kua predstavlja majstorstvo slobodnog rotacionog pokretanja tela kao celine. Kua predstavlja srednji deo tela - struk, energetski horizontalni akupunkturni meridijan struka Dai Mai, kukove i prepone, mišiće i tetive koji se nalaze u toj oblasti, kao i nekoliko važnih energetskih tačaka - centara, koji imaju uticaj na celokupni energetski sistem tela i funkcija mozga.

Preko predela kua (struka) prolaze levi i desni, te centralni kanal celokupne energije tela, ostvaruju se povezanost i sklad između donjeg i gornjeg dela tela, kao i dobre funkcije lumbalnog i sakralnog dela kičme, prepona i limfnog sistema, creva (uticaj na funkcije cele probave), mišića tetiva i vezivnih tkiva koja se nalaze u tom predelu.

Odnos između punoće i praznine

Reči „punoća" i praznina" u vežbanju veštine Tai Chi predstavljaju suprotnosti - dualnost, koja se konstantno prepliće u toku izvođenja pokreta. Koncept praznine predstavlja tiho u glavi (bez haotičnih misli) i mir u srcu (bez haotičnih emocija i osećanja). Koncept punoće predstavlja jing Chi koji se oseća i širi kao balon. Kod pravilnog vežbanja Tai Chi-ja se kod praktikanta pojavljuje osećaj punoće u unutrašnjosti tela, koja se iz sredine tela širi prema spolja. Ta punoća esencijalnog Chi-ja ujedinjuje pokret tela u celinu.

Razumevanja kontinualnosti i čvrstine

Problem sa kojim se susreću početnici u vežbanju je previše tenzije u telu ili kolaps. Dve krajnosti i razdvojenosti u suprotnosti. U oba slučaja praktikanti automatski koriste svoje mišiće u pokretu, što se u telu ispoljava kao tenzija, zgrčeni pokreti, ne postoji kontinualnost u kretanju, pojavljuju se bolovi i umor. Neophodno je spoznati i razumeti širenje, koje mora da bude odjednom u svim pravcima, što ukazuje na aktivnost funkcija celog mozga, na dobar nervni sistem, dobre funkcije receptora, aktivnu finu senzoriku i motoriku tela, dobru ukorenjenost, pravilnu fizičku poziciju i simetriju tela.

Buđenje životne sile...

Da bi se spoznao osećaj širenja Chi energije i celog tela, koji se dešava istovremeno u svim pravcima, potrebno je biti prisutan u SADA i imati aktivnu čistu svest. Prisutnost ne pripada nijednoj postojećoj formi, metodi ili vežbi, to takođe nije ni koncentracija, ni vizualizacija, ni meditacija, niti je imaginacija, i slično. Taj osećaj se jednostavno spoznaja kada je sve na svom mestu.

PageBreak

Yang Chengfu - manuskript važnih tačaka za vežbanje veštine Tai Chi

„Najvažnija je potpuna opuštenost. Na kineskom je ovaj princip izražen terminom ‘Sung'. Najbolji prevod za ovaj izraz je opustiti se, ali čak je i ta definicija suviše 'oštra'(pošto se misli na dubinsku relaksaciju uma i tela). Treba da se opusti celo telo, tako da ‘snaga' (lagan osećaj) ne bude nigde osim na određenoj tački na temenu glave, gde se javlja osećaj kao da je glava zakačena nevidljivim kanapom odozgo. Ako se tetive pravilno opuste, ostalo će doći samo od sebe."

Glava i kičma moraju da budu ispravljeni - pravilna i simetrična pozicija, kako bi vitalna Chi energija slobodno tekla do vrha glave. Samim tim, ne može da se okrene glava, a da se celo telo ne pomeri. Kičma treba da se drži pravo, da bi se poboljšala cirkulacija Chi energije, koja će vam omogućiti da telo bude lako, pokretljivo i zdravo. Struk, centar osovine svih telesnih pokreta, treba da se drži u prirodnoj poziciji i elastično (kao tetiva luka)."

„Razlikujte Chi koji dolazi iz stopala i polja eliksira (Dan) i fizičku snagu koja dolazi iz kostiju. Chi energija je meka, elastična i aktivna. Fizička snaga je kruta, statična i neaktivna. Kada strelac odapne strelu, napetost luka je važna, a ne strela."

„U vežbanju Tai Chi-ja održavajte ravnotežu i relaksaciju, prirodno disanje, kako bi vitalna Chi energija mogla bolje da kruži telom. Pokret se mora izvoditi polagano i ravnomerno, kao da se izvlači svila iz čaure. Nekontrolisana snaga i brz pokret će prekinuti svilenu nit (blokirana rotacija); prekinuće se i kontinualnost pokreta, što dovodi do prekida namere uma i prestanka svesnog aktivnog kruženja Chi energije kroz telo."

Izvor: Sensa