Savremene tehnike ličnograzvoja često su usmerene prema brzom, instant duhovnom iskustvu i one reflektuju navodnu potrebu suvremenog čoveka. Ovaj put putujemo u skladu sa zvezdama – tiho, korak po korak, pomalo nevidljivo, ali postojano i predvidljivo. Jedan život za jedno delo – misao je koja nam pomaže da se odupremo žurbi. Mi imamo pravo izbora koji svet ćemo izabrati. A kada odlučimo, krećemo na put prema sebi...

Na putu meditativnog življenja mogu nam pomoći neka važna planetarna svojstva o kojima je u svojim predavanjima govorio RudolfSteiner.

Sreda

Boja: Žuta

Žitarica: Proso

Drvo: Brest

Lekovito bilje: Kamilica

Delovi tela: Oči, pluća, sluznica

Spoljni zadatak: Raditi za decu

Unutrašnjii zadatak: Tražiti povezanost sa koamičkim ritmom

Kada stigne sreda, treba se posvetiti mislima o ispravnom načinu života. Na život gledati kao na motivaciju za rad i razvoj. Život ne rasipamo uzaludno. Važno je živeti u skladu sa prirodom i duhom i kloniti se onoga što u životu unosi nemir i žurbu.

Izvor: Sensa.hr