„Ne treba ništa da radimo da bismo bili prisutni, potrebno je samo da to odaberemo.” Knjiga koja je napisana sa željom da čitaoca povede na isceljujuće putovanje u svesnost sadašnjeg trenutka.

Mehanizmi za oslobađanje od tuge i zavisnosti, integrisanje emocionalne prošlosti u sadašnjost, sloboda izbora, svesnosti kao svakodnevni način života.

Izdavač knjige je Čarobna knjiga. Više informacija možete pronaći na adresi www.carobnaknjiga.com.