Svi znamo za 7 glavnih čakri poredanih na centralnoj liniji Hare, od korenske do krunske čakre. One su, kao i sve čakre, sačinjene od kombinacije astralne, mentalne i eterične supstance. Svaka čakra upija životnu energiju u naš sistem, hrani organe energijom i u zavisnosti od toga jesu li one u balansu, zavisi i čovekovo zdravlje - emotivno, psihičko i duhovno zdravlje. Kroz njih se spajamo s gustim zemaljskim energijama, ali i suptilnim kosmičkim vibracijama, one su poput antena. Od njihovog stanja zavisi naša egzistencija i naš ljudski identitet.

Čakre na kojima iscelitelji, Svetlosni radnici, šamani, vodiči... itd, retko rade, se nazivaju transpersonalne čakre. Ispod i iznad sedam glavnih čakri se nalazi po pet transpersonalnih čakri. Tako se nazivaju, jer nadilaze područje naše inkarnirane osobnosti trenutnog života. Delom je razlog nedostatak informacija, delom jer ne raspolažu dovoljno visokim frekvencijama da mogu pristupiti tim centrima.

Bilo kako bilo, ove čakre su ključ spiritualnog razvoja i razumijevanja Kreacije.

Zvezda Duše

Iznad krunske čakre se nalazi osma čakra, koja se naziva Zvezda Duše, Sedište Duše ili Aureola (kada je aktivirana kod spiritualno naprednih, obasjava gornji deo glave nebeskom svetlošću). Ovo je prva transpersonalna čakra je jako bitna za nas.

Njena glavna funkcija je povezanost između našeg Višeg ja i duše, i našeg inkarniranog ja, izražaja duše u ovom životu. Zadnja je čakra koja sadrži ljudske osobine, tj. zadnja je čakra povezana s našim ljudskim iskustvom i ona nas povezuje s gornjim transpersonalnim čakrama.

Predstavlja portal za čiste Božanske energije iz Izvora, a inicijacije i usklađenja u bilo koje sisteme terapeutskog rada u kojima se kanališu takve energije (reiki, tesla healing, Ra Shee Ba...) primarno otvaraju i aktiviraju ovu čakru, koliko je potrebno za određenu vibraciju iscjeljujuće energije.

Praktičan test: proverite da li su vam čakre otvorene...

Ona u isto vreme usporava frekvencije koje dolaze od Božanskog, do mere u kojoj ih materijalno telo može podneti. Što je viša frekvencija našeg materijalnog tela, manje posla će imati naša osma čakra i više ćemo količine Svetlosti moći da primimo. Nivo vibracije zavisi od stila života, ishrane, energetskog rada (blokade, mijazmi, parazitske navezanosti, niska verovanja u podsvesnom umu...snižavaju nivo vibracije i energije).

Kanalisanje i Vidovitost

Pošto je portal za više svetove, kroz nju se odvija komunikacija sa svetlosnim bićima, anđelima, vodičima i drugim spiritualnim bićima koja postoje iznad naše dimenzije i kroz nju duša inkarnira u materijalno telo. Ona je takođe poznati svetlosni tunel kroz koji prolaze ljudi koji dožive iskustvo blizu smrti.

Kada je usklađena i aktivirana, onda nam daje pristup Akašijskim spisima, podacima o misiji naše duše unutar ove inkarnacije i smislu duše iznad svih života i inkarnacija. Isto vidimo u drugima. Počinjemo sebe gledati više kao dušu koja ima ljudsko iskustvo, manje kao čoveka koji ima dušu.

Kada se ta čakra aktivira, na red dolazi tema o misiji duše i sve stvari na koje smo pristali pre rođenja na tom nivou, sve će to početi da izaziva nemir u nama sve dok ih ne oslovimo. Osećamo snažnu potrebu za redefinicijom samih sebe i početkom rada na nečemu što smo stvoreni da radimo.

Potrebno je paralelno aktivirati i raditi na ovoj čakri i donjim zemaljskim čakrama. Ukoliko su zemaljske čakre (korenska čakra, Earth Star čakra..) neaktivne i zatvorene prilikom aktivacije Zvezde Duše, količina Svetlosti koja ulazi u sistem će biti prevelika, telo neće moći to da podnese i javiće se fizički ili psihički disbalansi, neuzemljenost, itd.

Psihologija čakri: koja čakra vlada u vama, a u kojoj se postiže smirenje...e potrebno imati zaista jaku bazu (prve tri čakre), odnosno kvalitetnu ljudsku egzistenciju koja se sastoji od zdravog tela i navika jedenja, spavanja, vežbanja, hidratacije, ekonomske situiranosti (prva čakra), zdravih emotivnih odnosa i razmena, senzualnosti i kreativnost (druga čakra) i zdravog ega, samopoštovanja, discipline (solarni pleksus). Na takvu bazu se zatim radi spiritualna nadogradnja poput aktivacije osme i viših čakri.

Takođe, brojni slučajevi psihičkih disbalansa i poremećaja dolaze upravo od nagle aktivacije ove čakre usled ubrzane spiritualne evolucije, u kombinaciji s neaktivnim donjim čakrama. Nažalost, takve osobe se tretiraju jakim sedativima i blokatorima, a može im se pomoći ciklusom tretmana namenjenih uzemljenju energetskog sastava. To je posebno slučaj za osobe koje počnu da kanališu, odnosno da komuniciraju sa višim svetovima po prvi put i bez kontrole.

PageBreak

Karma i Čišćenje

Osma čakra u sebi sadrži karmičke lekcije koje moramo naučiti i prolaskom kroz takve inicijacije, oslobađamo je tereta. Kako se karma iz nje čisti, ona se aktivira i pošto je zadnja staniva našeg ljudskog isksutva, počinje odvajanje Ega i Duha. Kada se na taj način prevaziđe karma, imamo pristup višim kosmičkim bićima i znanjima, a buduće inkarnacije imaju izbor i potpuno sećanje na naš identitet i svrhu. Jer, Duh nije bezličan i neosoban, on je naš pravi Božanski identitet koji se tada ponovo manifestuje.

Kako učimo ili čistimo takve karmičke uzorke u osmoj čakri, naša duša raste. Nadilazimo ljudsku perspektivu. Takođe se razotkrivaju brojne spiritualne sposobnosti, jer primamo veću količinu Svetlosti i znanja.

Ova čakra je ključna za čišćenje jer je zadnji stadijum našeg ljudskog iskustva. Potrebno je puno rada na ovoj čakri. Svi traumatični karmički uzorci odbačenosti, napuštenosti, nasilja, izdaje (od strane drugih, kao i nas samih), ostavljaju svoje tragove ovde. Kako se Zvezda Duše otvara, svi ti uzorci moraju biti iscjeljeni, ne samo oni, nego i karmičko korenje koje ide unazad mnogo inkarnacija putem našeg porodičnog stabla. Isceljivanjem njih, isceljujemo i naše pretke i potomke. Ovo je zadatak novijih generacija indigo, kristalne, dugine dece, koja prekidaju te stare karmičke obrasce, čiste ih i tako oslobađaju majku Zemlju tog tereta. Odabrali smo ta iskustva pre rođenja upravo iz ovog razloga.

To su teška i bolna iskustva, ali prolaskom kroz te Inicijacije, oslobađamo osmu čakru, dobijamo spiritualne uvide, sposobnosti i brojne blagoslove. Menjamo sebe i realnost oko sebe. Zato se uvek isplati izdržati, intenzivno je, ali ne traje dugo ukoliko posedujemo energetsku potporu. Kroz patnju se dolazi do velikih blagoslova na ovaj način. Kako prolazimo kroz to, Zemlja oseća veliko olakšanje.

Što se više čistimo, više se otvaramo duhovnim sposobnostima i počinjemo da primamo više informacija na psihičkom planu. Ukoliko se to desi naglo, osoba ume da se oseća zbunjeno, raspršeno, neuzemljeno. Neretko se oseća izolovano i usamljeno, jer većina oko nas nema probuđenu svest o tim stvarima.

Kako da hranom poboljšate ravnotežu u čakrama: spisak namirnica po bojama...

Vrlo je važno da na ovom stadijumu dobijemo pomoć (a to se događa ukoliko je tražimo) osobe koja je pre nas prošla tim putem i raspolaže uvidima i sposobnostima kojima može brzo pomoći balansiranjem energija i davanjem znanja i sigurnosti o tome što se zbiva. Spiritualni vodiči nisu samo na suptilnim nivoima, nego nam se šalju kao pomoć u ljudskom obliku.

Potreban je simultani rad na zemaljskim čakrama posebno Earth Star čakri, kako bi osoba imala snagu i balansi time se ne osećala zbunjeno i u strahu odbacivala duhovne uvide i sposobnosti.

Integracija

Otvaranjem osme čakre primamo sve veću količinu svetla i božanskih energija, menjamo telo i DNA iz ugljične strukture u kristalnu, koja zauzvrat može primiti još više svetla i informacija. Sve nove i nadolazeće energije se moraju integrisati u atomsku strukturu ovog tela i za to treba vremena.

U ovom stadijumu je ključna ishrana. Potrebno je početi unositi namirnice i tečnost više vibracije. Program ishrane je nezaobilazan deo tretmana u terapeutskim sistema. Ukoliko nastavimo da gradimo telo od niskovibrantnih namirnica, a količina svetla koja ulazi u nas se povećava, dešavaće se razne detoksikacije u vidu bolesti i viroza pa i emotivni padovi jer telo, koje se menja, više ne može podneti hranu u kojoj smo nekada uživali. Isto se odnosi na navike pušenja, pijenja alkohola i kafe. Potrebna je promena životnog stila pa i načina razmišljanja, koja prati i podržava integraciju novih energija.

Počeće da nam smeta lažni obrazac ljudskog ponašanja, lažni odnosi, besmisleni razgovori, a energija ogovaranja, zavisti, jadikovanja...itd, će početi da nas bole kao ubod igle.

Rastući polaritet njenog novonastalog energetskog stanja, povećanja vibracije usled otvaranja osme čakre i starog životnog stila dovodi do patnje, koja je samo glasnik koji nas opominje da je vreme za promene i da se ne opiremo. Tako da često vidimo osobe koje su vidovite i koje se bave spiritualnim radom, kanalisanjem i isceljivanjem, a same su u izneredu i ne znaju šta se dešava. Takvo spoljašnje stanje svakako nije merilo njihovog veličanstvenog duhovnog napretka kroz živote i potrebno je imati poštovanje i ceniti to što rade za ljudsko društvo i planetu, kroz spiritualnu viziju.

Kako se otvara srčana čakra kod muškaraca...

Isceljivanje ove čakre i njeno otvaranje, zbog svega navedenog, nije preporučljivo da radimo sami, osim ako ne rapolažemo energijama koje su dovoljno moćne da nas u isto vreme i balansiraju i čiste, a takve postoje u zadnje vreme na Zemlji.

Isto tako, ne smemo raditi s osmom čakrom ljudi ako naša osma čakra nije funkcionalna. U svakom trenutku moramo raditi s dovoljno moćnim energijama i vodstvom. Arkanđeo Mihael je zadužen da štiti osobu tokom takvih promena.

Integrisanjem i povećanjem vibracije, podmlađuje se i fizičko telo. Vreme se usporava.

Jednom kada je osma čakra otvorena, aktivna i funkcionalna, doći ćemo do našeg pravog identiteta, Istinskog Kreatora. Videćemo da našu realnost i percepciju iste diktiraju samo dve stvari, a to su ili podsvesni programi kroz čije filtere gledamo svet i reagujemo na događaje, ili božanska Inspiracija, kada delujemo kroz naše istinsko srce. Tada shvaćamo da ne želimo kreirati našu realnost i privlačiti u nju stvari putem tih programa. Čistimo ih i predajemo se Istinskom Kreatoru u nama, koji zna što nam je potrebno i kako ćemo biti srećni.

Izvor: Atma