Bio jednom jedan pustinjak iz Hindustana koji se zvao Hari i koji je izlizao tabane hodajući kroz kamenite krajeve Himalaja u potrazi za određenim drvetom želja. Indijske legende govore su ovo drvo gajile božanske vile i da su mu dale moć da ispuni svaku želju onoga ko sedne pod drvo. Pustinjak Hari je bio duhovan, predan i čvrsto odlučan. Dugo je tražio Boga ali je imao dobio samo naznake Njegovog postojanja u meditaciji. Pored Boga, druga stvar za kojom je žarko žudeo i koju je tražio bilo je drvo želja.

Iako je Hari bio neuspešan u svojim naporima da trajno dođe do Boga, ipak je stekao velike okultne moći zahvaljujući strogostima, samo-disciplini i povremenim kontaktima sa Bogom. Njegova odlučna potraga je za posledicu imala da je akumulirao dosta dobre karme. Hari je stoga sada verovao da će uz pomoć magnetične moći njegove dobre karme i uspavanih božanskih moći u sebi biti nagrađen time što će pronaći drvo želja. Želja pustinjaka Harija se ispunila kada je jednog dana, tokom svojih lutanja po snežnim dolinama Himalaja, netaknutoj zemlji koju je mali broj ljudi video, naleteo na veliko žbunasto drvo. Harijeva intuicija mu je omogućila da odmah prepozna da je to veliko žbunasto drvo bilo drvo želja.

Nadahnut neopisivom radošću, pojurio je ka drvetu i stao pod njega. Hteo je da isproba okultne moći ovog poznatog drveta želja. Pustinjak Hari rekao je sebi: „Ako je ovo drvo želja, onda želim da se odmah materijalizuje veliki dvorac.“ Čim je izrazio svoju želju, veliki dvorac se odmah materijalizovao pored drveta, zauzimajući široku površinu, kao da je oduvek bio tu. Ohrabren ovim prvim uspehom sa drvetom želja, Hari je poželeo još jednu želju: „Voleo bih da me služe lepe devojke i vile sa zlatnih tanjira“.