Mislim na tebe
kad se od sunca zapali
pučina sva,
Mislim na tebe
kad mesec ustreptali
nad izvorom tka.

Vidim te kad na putu dalekom
spazim uzvitlan prah,
sred noći, kad čoveka
na uskoj stazi obuzme strah.

Čujem te
kad se sve more uskoleba
uz mukli huk.
Slušam u lugu
kad ispod celog neba
zavlada muk.

Ti si uz mene,
bliskošću svojom rasplinu
daljinu svu!
Zalazi sunce,
skoro će zvezde da sinu.
O, da si tu!