Svi imamo određene strahove, samo je pitanje da li i u kojoj meri oni vladaju našim životom. Da li se sa njima uspešno borimo ili im se predajemo i na taj način sputavamo sebe u mnogim željama i planovima. Osim straha da pokušamo, često imamo i strah od neuspeha.  Rešite test i saznajte:

1. U poređenju s drugima, plaši me dosta toga.

A B C

2. Svoju bućnost ne vidim baš kao najsvetliju.

A B C

3. Ponekad me hvata panika od nepoznatih situacija

A B C

4. Samoća mi teško pada

A B C

5. Mnoge situacije i aktivnosti radije izbegavam jer mislim da ću se plašiti ili osetiti nesigurno.

A B C

6. Nemam mnogo samopozudanja.

A B C

7. Često bez razloga osetim strah i unutrašnju blokadu.

A B C

8. U brojnim situacijama potrebno mi je da se poredim sa drugima kako bih se osetćala sigurnije

A B C

9. Ima dosta toga čime bih se bavila, ali nisam sigurna u svoj uspeh

A B C

Rešenja potražite na sledećoj strani