"Oduvek želim da saznam da li sam sposoban da volim tako kao ti" reče učenik Hindu učitelju.

"Nema ničeg višeg od ljubavi", odgovori učitelj. "Ljubav je to što okreće svet i što drži zvezde na nebu."

"Sve to znam. Ali kako da znam da li je moja ljubav dovoljno velika?"

"Trudi se da otkriješ da li se potpuno predaješ ljubavi ili da li bežiš od emocija. Ali nemoj da postavljaš takva pitanja jer ljubav nije ni velika ni mala."

"Ne možeš da meriš osećanja kao što meriš drum. Ako se tako ponašaš, videćeš samo svoj odraz, kao mesec na jezeru, ali nećeš pratiti svoj put."

Prevod: Kristina Ivanović