U životu se često suočavamo sa situacijama u kojima moramo da donesemo tešku odluku, a ada ste na životnoj raskrisnici, to može biti posebno izazovno. Jedna od najboljih tehnika koje možete da primenite u takvim okolnostima, jeste da sagledate širu sliku stvari. Nažalost često posmatramo ono što je teško, izazovno, a ne viimo rešenje koje nam stoji pred očima. Ili, trudimo se da budemo racionalni, potiskivanjući ono što naše srce želi, ili sno zapravo u oblacima i nama rukovode osećanja. Važno je pronaći balans i donećete najbolju moguću odluku - o tome govori i sledeća priča:

Učenik upita mudraca:

- Na šta da se oslonim pri donošenju odluke - na razum ili na osećanja?

Vidiš li tu pticu na nebu? – mudrac mu je postavio odgovor na pitanje

- Da, vidim

Da li leti desnim ili levim krilom?

- Potrebna su joj oba krila da leti, inače će pasti

Isto je sa bilo kojom odlukom. Um je neodvojiv od osećanja, a osećanja od uma. Slušajte pažljivo oboje.

Nije uvek sve belo i crno, važno je da situaciju pogledate i iz drugog ugla, a odluka će onda doći sama od sebe. Umesto da birate između razuma i osećanja, konačni odgovor će biti na raskrsnici jednog i drugog. Letite hrabro sa dva krila i verujte sebi - verujte svom umu, iskustvu, osećanjima, srcu... Neka vaše biće sa puno slobode odluči kojim putem želi da krene, u skladu sa umom i unutrašnjim osećajem.

Izvor: Sensa