Afirmacije su pozitivne fraze, rečenice ili izreke koje nas motivišu, podižu samopouzdanje i optimizam, podsećajući nas da je žviot mnogo jednostavniji i lepši  kada naučimo da promenimo perspektivu. Afimacije nisu magične i neće se desiti čudo ali pomažu našim mislima i osećanjim ad počnu da igraju drugačiju igru od one na koju su navikli. Ohrabrite se u trenucima stresa i izazova i budite najbolja verzija sebe

Predstavljamo vam 3 kartice, a iza svake se krije afirmacija. Izaberite jednu i pročitajte pozitivnu afirmaciju za smiren i uzemljen 19. april 2023. godine.

Ako ste izabrali karticu 1 - Verujem da me univerzum podržava da živim svoj najbolji život. Oslobađam se tenzije pri svakom izdahu.

Ako ste izabrali karticu 2 - Ja sam više od svojih misli. Biram mir i ljubav prema sebi.

Ako ste izabrali karticu 3 - Dajem sebi dozvolu da osećam ove emocije bez osude. Dopuštam miru i spokoju da uđu u moj život.

Izvor: Sensa