Afirmacije su pozitivne fraze, rečenice ili izreke koje nas motivišu, podižu samopouzdanje i optimizam, podsećajući nas da je žviot mnogo jednostavniji i lepši kada naučimo da promenimo perspektivu. Afimacije nisu magične i neće se desiti čudo ali pomažu našim mislima i osećanjim ad počnu da igraju drugačiju igru od one na koju su navikli. Ohrabrite se u trenucima stresa i izazova i budite najbolja verzija sebe.

Predstavljamo vam 3 kartice, a iza svake se krije afirmacija. Izaberite jednu i pročitajte pozitivnu afirmaciju za 20. april 2023. godine.

Ako ste izabrali karticu 1

Preuzimam punu odgovornost za sve moje odluke u prošlosti. Puštam sve negativne i štetne misli i navike da odu od mene.

Ako ste izabrali karticu 2

Imam hrabrost da prepoznam svetlost koja ja jesam. Ja sam biće ljubavi, saosećanja i mira koje samo sebe isceljuje.

Ako ste izabrali karticu 3

Puštam prošlost kako bih mogla da zakoračim u budućnost sa jasnim i čistim namerama. Sposobna sam da prevaziđem svoje greške.

Izvor: Sensa