Afirmacijesu fraze ili rečenice koje u sebi imaju pozitivnu poruku koja može da vas ohrabri, motiviše, podseti da je važno da budemo svesni svakog sadašnjeg trenutka i zahvalni na njemu.  Moć pozitivnih afirmacija leži u našem mozgu - on ne zna razlliku između onoga što je stvarno i onoga što mi mislimo da je stvarno. Afirmacije nam pomažu da prespojimo puteve u mozgu i stvorimo nove.

Donosimo vam 3 kartice sa simbolima, a iza svake se krije afirmacija. Izaberite jednu karicu i pročitajte poruku za 12. maj 2023. godine.

Ako ste izabrali karticu broj 1 - Dozvoljavam sebi da se osećamo uznemireno, ljuto i tužno - sve su to ljudska iskustva.

Ako ste izabrali karticu broj 2 - Moje granice su važne i dozvoljeno mi je da izrazim svoje potrebe..

Ako ste izabrali karticu broj 3 - "Ne" je kompletna rečenica i nikome ne moram da objašnjavam ili da pravdam svoje granice.

Izvor: Sensa