Ako ponavljate pozitivne afirmacije, posebno izgovarajući ih naglas, možete trenirati svoj um da veruje u svoje sposobnosti i snage. Ovo će vam pomoći da vremenom izgradite samopouzdanje.


Pozitivne afirmacije pomažu da pomerite fokus sa negativnog samogovora na pozitivne izjave koje osnažuju. Ovo može pomoći u promovisanju pozitivnijeg načina razmišljanja i smanjenju osećaja sumnje u sebe, što vam neće dobro poslužiti u teškim vremenima.

Donosimo vam 3 kartice sa simbolima, a iza svake se krije afirmacija. Izaberite jednu karicu i pročitajte poruku za 18. maj 2023. godine.

Ako ste izabrali karticu broj 1 - Hrabra sam i snalažljiva. Mogu da savladam sve izazove sa lakoćom i radošću.

Ako ste izabrali karticu broj 2 - Sve što mi ide u susret je prilika za rast i vredna lekcija. Podržana sam i snažna i mogu sve da ih savladam.

Ako ste izabrali karticu broj 3 - Zahvalna sam zbog snage i upornosti koje mi pomažu da prevazilazim prepreke. Zhvalan sam i Univerzumu koji mi raščišćava put uspeha.

Izvor: Sensa