Ako ponavljate pozitivne afirmacije, posebno izgovarajući ih naglas, možete trenirati svoj um da veruje u svoje sposobnosti i snage. Ovo će vam pomoći da vremenom izgradite samopouzdanje.

Pozitivne afirmacije pomažu da pomerite fokus sa negativnog samogovora na pozitivne izjave koje osnažuju. Izgovaranje pozitivno formulisanih izjava u sadašnjem vremenu utiče na promenu perspektive i umanjuje samokritičnost. 

Donosimo vam 3 kartice sa simbolima, a iza svake se krije afirmacija. Izaberite jednu karicu i pročitajte poruku za 19. maj 2023. godine.

Ako ste izabrali karticu broj 1 - Ja pripadam ovde i imam znanje koje mi je potrebno da ostvarim sve svoje snove.

Ako ste izabrali karticu broj 2 - Sve se odvija upravo onako kako treba i ja mogu da živim sjajan život u svom ritmu.

Ako ste izabrali karticu broj 3 - Život se rascvetava oko mene i ja sam povezana neprekinutim tokom sa njegovim izobiljem.

Izvor: Sensa