Ljudi koji su zaista jaki imaju mnogo emocionalne zrelosti i snage u sebi. Veruju u sebe, dozvoljavaju sebi da budu ranjivi, a kada vide nepravdu, govore o tome, čak i ako se niko ne usuđuje. Čak i u teškim situacijama, oni ostaju sabrani i odnose se sa poštovanjem prema drugima. Ne potiskuju svoje emocije, ali su istovremeno u stanju da ih racionalno kontrolišu.

Ironično, društvo to često doživljava kao slabost. Ako ste emocionalno jaki, možete dobiti kritiku, osudu i mogu vam zavideti ljudi koji nemaju snagu ili ih vi svojom snagom sprečavate da zlostavljaju vas i druge.

Evo nekoliko znakova da ste jači nego što mislite:

  • Dozvoljavate sebi da plačete čak i u društvu;
  • Znate kako da postavite granice;
  • Kad vam je potreban odmor – obezbedite ga za sebe, bez griže savesti;
  • Možete da oprostite drugima;
  • Kada ste povređeni, jasno to i kažete – sa poštovanjem;
  • Kada vam treba pomoć, tražite je;
  • Vi ste strpljivi;
  • Dozvoljavate sebi da budete ranjivi;
  • Povlačite se iz veza koje vam crpe energiju;
  • Ne „kipite“ od ogorčenosti, već uvek jasno izražavate svoja osećanja.

Kao i fizičku, možemo ojačati i emocionalnu snagu. Svesno govorite o svojim osećanjima. Pronađite načine da izrazite svoja osećanja drugima. Povežite se sa sobom. Postanite svesni šta vam je zaista važno. Dok slušate svoju suštinu i gradite sopstvenu emocionalnu zrelost, takođe ćete postajati sve jači i jači.

Izvor: Sensa.metropolitan.si