Veliki pesnik Mevlana Dželaludin Rumi bio je persijski i islamski filozof, teolog, pravnik, pesnik i sufi mistik iz 13. veka. Smatra se jednim od najvećih mističkih pesnika islama i njegova poezija je uticajna i dan danas...

1. Rana je mesto gde Svetlost ulazi u tebe.

2. Kad god radiš nešto iz duše, osetićeš reku kako se u tebi kreće. To je radost.

3. Vidljivo je telo, skriven je duh. Telo je poput rukava, duh je ruka u rukavu. I um je nevidljiv, ali se i um i duh naziru u ponašanju čoveka.

Priče za 10 sekundi: zbogom moja prošlosti...

4. O ti, koji si zaljubljen u svoj um, i koji izdižeš sebe iznad obožavatelja oblika - znaj da je tvoj um tek zraka sveopštoga Uma, bačena na tvoja čula; gledaj na njega kao na pozlatu vrh vlastitoga bakra.

5. Čisto srce ogledalo je bez mrlja, koje odražava slike beskrajne lepote. Mojsije, taj savršeni svetac, odražavao je ogledalom svojega srca bezmerni oblik Onoga, tko je bezoblik, sliku Onoga, ko je okom neugledan. Taj oblik, ta slika, ne sadrži se u nebesima, ne sadrži se u okeanu, niti u svemiru. Jer sve to ima međe i granice, a ogledalo srca je bezgranično.

6. Ako te svaki udarac bude razgnevio, kako li ćeš onda uglačati svoje ogledalo? Kako ćeš svoje srce očistiti?

7. Ako je tvoja misao ruža, ti si ružičnjak; ako li je trn, ti si granje za potpalu.

8. Oko koje vidi bolje je od tri stotine slepačkih štapova: jer oko ume da razabere biser od peska.

9. Koliko je ko duhovno prosvetljen, i koliko je osvetlao ogledalo srca, toliko će videti skriveno značenje stvari. Što ti je srce čistije, to unutrašnjim okom više vidiš.

24 citata o sreći koji odolevaju vremenu...

10. Ne maži telo travom miomirisnom, utrljaj je u svoje srce. Šta je trava miomirisna? Sveto ime slavnoga Gospoda. Licemer stavlja miomiris na telo, dok mu je duh u pepelištu.

11. Svetiljke su različite, ali je svetlost ista: onostranska. Gledaš li svetiljku, sebe ćeš izgubiti: jer odatle se javlja privid broja i mnogosti.

Izvor: Lovesensa