"Postoje tri faze u duhovnom razvoju", rekao je Učitelj. "Telesna, duhovna i božanska."

"Šta je telesna faza?", pitali su ga učenici.

"To je faza kada drveće vidimo kao drveće i planinu kao planinu."

"A duhovna?"

"To je kada se dublje pogleda u stvari - onda drveće više nije drveće i planine više nisu planine."

"A božanska?"

"To je prosvetljenje", rekao je Učitelj uz osmeh ", kada je drveće ponovo postane drveće i planine postanu planine."

Paolo Koeljo: kada su pobede opasne...

Priča za 10 sekundi: kako da tražimo boga...