1. Bistra reka razuma ne gubi svoju putanju u suvom pesku navika.

2. Vrlo je jednostavno biti srećan, ali je vrlo teško biti jednostavan.

3. Zbog prohujale ljubavi život je bogatiji.

Albert Ajnštajn: 18 nezaboravnih citata o znanju, mašti i budućnosti...

4. U ljubavi nestaju sve životne suprotnosti.

5. Svete, kad umrem, sačuvaj u svojoj tišini samo jednu reč za mene: Voleo sam!

6. Do istine možemo doći samo onda ako nam je data sloboda da grešimo.

7. Mala istina nosi u sebi jasne vrednosti; velika istina nosi u sebi veliko ćutanje.

8. Nema te poezije koja bi mogla da se vine do onih visina do kojih dopire ljubav.

O životu, ljubavi i miru: 10 najlepših citata Ive Andrića za sva vremena...

9. Samo ono što činimo iz ljubavi činimo slobodno, ma koliko nam patnje to prouzrokovalo.

Prilagođeno sa: Srbijadanas