Ekološki projekat Telekoma Srbija „Nijedna vrsta ne umire sama“ uvršten je među najbolje projekte ovogodišnjeg konkursa „Šampioni održivosti“. Ovim priznanjem nagrađuju se kompanije koje su svoje poslovanje i strategije održivosti uskladile sa Ciljevima održivog razvoja i pružile doprinos u njihovom ostvarenju.

Projekat „Nijedna vrsta ne umire sama“ nagrađen je za doprinos rešavanju globalnog ekološkog problema sa ciljem očuvanja biološke raznovrsnosti. Vredno priznanje uručeno je u okviru „CSR/ESG foruma“, a dodeljuju ga Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv u cilju osnaživanja i promocije dobrih praksi kompanija koje kao deo biznis sektora doprinose ispunjavanju Agende 2030.

„Izuzetno smo ponosni na ovu nagradu, jer ona predstavlja veliko priznanje za našu kompaniju. U dekadi koja je na globalnom nivou posvećena očuvanju biodiverziteta, Telekom Srbija je pod krovnom kampanjom ’Nijedna vrsta ne umire sama’, realizovao niz dodatnih aktivnosti kako bi pomogao očuvanju biološke raznovrsnosti i doprineo da se sačuva mreža života, koju činimo svi mi zajedno. U zajedničkoj borbi za očuvanje ekološke ravnoteže, potrudili smo se da svoj doprinos pružimo kroz podršku udruženjima i organizacijama koje se bave zaštitom retkih i ugroženih životinjskih vrsta, uz primenu savremenih tehnologija mobilnih telekomunikacija“, rekla je direktorka Sektora za odnose s javnošću Telekoma Srbija Marija Bošković.

telekom_metropol_13.JPEG
Promo 

Aktivnosti u okviru projekta „Nijedna vrsta ne umire sama“ sprovode se na više nivoa. Telekom Srbija pruža direktnu finansijsku podršku za nabavku sofisticirane opreme za monitoring i terenske aktivnosti, daje stručnu pomoć oko pojedinih tehničkih rešenja, sprovodi široku edukativnu kampanju kojom se podiže svest javnosti o povezanosti svih bioloških vrsta, ističe značaj koji čovek ima od konkretnih ugroženih vrsta, skreće pažnju na ugrožavajuće faktore zbog kojih te vrste nestaju, kao i na mere zaštite koje su od suštinskog značaja za očuvanje mreže života.

telekom_metropol_29.JPEG
Promo 

Strateški ciljevi Telekoma Srbija usmereni su na dalji razvoj telekomunikacione mreže, digitalnih servisa i usluga, ali isključivo kroz primenu principa održivog razvoja, efikasnog korišćenja resursa i smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu. Kompanija kao članica Globalnog dogovora posluje u skladu sa Ciljevima održivog razvoja UN i u realizaciji svojih poslovnih aktivnosti primenjuje opšte mere zaštite životne sredine. Projekat „Nijedna vrsta ne umire sama“ predstavlja direktan doprinos kompanije u ostvarenju Cilja 15 (Očuvanje života na zemlji), odnosno potcilja 15.5 koji se odnosi na zaštitu biodiverziteta i prirodnih staništa.