Naše shvatanje sebe često je nejasno i ne vidimo koje sve kvalitete imamo, upozorava SteveMaraboli, savetnik za razvoj ljudskih potencijala, motivacioni govornik, autor nekoliko knjiga i tzv. Maraboli metode – psiho-neuro aktualizacije. "Rezultat je toga da mnogi ljudi žive unutar parametara najnižeg dela svoga života, zaglavljeni u dnu svojih sposobnosti."

Kada sami sebe vidimo kao male, to iskrivljuje veličinu problema i izazova sa kojima se suočavamo, dodaje Maraboli. Lako se zastrašimo i čak još lakše obeshrabrimo da ostvarimo željeni uspeh. Greške nam se čine konačne i nepremostive, a neuspeh doživljavamo kao znak naše bezvrednosti.

"Vidite sebe kao malenu osobu i veliko sve ostalo. Slika o sebi je iskrivljena, a put ka uspehu opterećujete svojim strahovima", kaže Maraboli. Ali mi smo odraz veličine i to ne smemo gubiti iz vida, naglašava. "Bilo je bezbroj izazova za koje ste mislili da su veći od vas, ali, evo, još ste tu. Nisu vas porazili, nisu vas zaustavili...", podseća Maraboli i savetuje da uvek – a naročito u teškim trenucima – održavamo živima svoje snove, svoje veze, svoju karijeru, svoje ciljeve. Jer, treba upamtiti: "Niste odbačeni, vi ste preusmereni. Nešto je odloženo, ali ne i odbijeno. Veći ste nego što možete i da zamislite! Vredni ste toga; živite u skladu sa tim."

Izvor: Sensa.hr