Da li je uopšte moguće izaći iz zaglavljenog konfliktnogodnosa? Kada odnos uđe u fazu iz koje ne možemo ni napred ni nazad, u većini slučajeva to je za nas dodatni izvor stresa. Razmatrala sam nekoliko pitanja povodom konflikata i podeliću sa vama tehnike koje možete da upotrebite

Za šta nam konflikt služi?

Odgovor na ovo pitanje ne može da bude „na prvu loptu”. Nad ovim pitanjem treba da se zamislimo, promislimo i „provrtimo” nekoliko situacija u kojima smo se našli u poslednjih godinu dana. Imate li neki odgovor?

Konflikti mogu da nam služe da pojačaju naše uverenje da smo u pravu, da sačuvaju naše granice, da se suočimo sa neprijateljskim okruženjem ili osobom, da nas predstave snažnijima, da odbrane naše vrednosti, da pojačaju naša uverenja, da očuvaju sliku koju imamo o sebi… A mogu i da budu samo način da se ispraznimo i da ventiliramo.

Konflikti najčešće uključuju osobu preko puta, što podrazumeva dva uvida, dve percepcije, dva sadržaja i dve realnosti. Konflikti nam onemogućavaju da vidimo, čujemo, osetimo, da razumemo osobu sa kojom smo u konfliktu. Postoje i naši unutrašnjikonflikti, koji su nekada, iako drugima nečujni, nama najglasniji. Ovde ćemo se baviti konfliktima za koje je potrebno dvoje.

Da li je moguće da ne ulazimo u konflikte?

Moguće je, a za neke ljude je čak i jedino moguće. Postoje ljudi sa kojima ne možemo da se prepiremo, svađamo, niti da uđemo u konflikt, jer nam oni to svojim ponašanjem neće dozvoliti. Razlozi mogu da budu širokog spektra i najčešće služe da sačuvaju te osobe od direktne konfrontacije i svega neprijatnog što se tada dešava. Neko može to da verbalizuje jasno, neko pak ne razume kako to da ne ulazi u takve situacije i oseća se slabim zbog toga. Otvara se pitanje koliko je dugo moguće izbegavati sve takve situacije u životu.

Druga mogućnost da ne uđemo u konflikt jeste da koristimo iste tehnike koje je potrebno praktikovati da bismo uspešno izašli iz konflikta.

Šta je to konstruktivno u konfliktima? Kao i u svakoj drugoj zahtevnoj situaciji, konflikt nam tačno pokazuje gde je naše polje razvoja. A šta ćem mi sa tim – to je na svakome od nas.

Izlazak iz konflikta

Jednom kada se nađemo u konfliktnoj situaciji, čini se da ćemo zauvek tu ostati i da je nemoguće osmisliti dobar izlazak iz nje.

Iako smo uvereni da svako od nas ume da komunicira, dnevno smo demantovani. Posebno je to komplikovano u konfliktu, jer je potrebno da svesno odlučimo da ćemo razgovarati sa osobom preko puta nas, a sve u nama i oko nas nam to ne dozvoljava. Da bismo došli do rešenja, potrebno je da preduzmemo aktivnu ulogu u komunikaciji. Slušanje, postavljanje pitanja, parafraziranje, sumiranje i poštovanje sagovornika su okosnica aktivne i konstruktivne komunikacije.