Zakoni Univerzuma su tu da nas usmere, zaštite, podignu volju i pomognu nam kako da se izborimo sa životnim olujama, piše Lovesensa.

Kada ne pratimo zakone Univerzunma, osećamo se izgubljeno, frustrirano i ne prepoznajemo svrhu svog bića. Planovi postaju teže ostvarivi i prepreke se ređaju jedna za drugom.

Osobe koje žive u skladu sa zakonima Univerzuma, imaju više samopouzdanja, bolju refleksiju stvarnosti i lako ostvaruju lične ambicije.

Evo kojih 12 zakona Univerzuma postoje:

1. Zakon jedinstva

Zakon jedinstva je temeljni zakon, prema kojem je apsolutno sve u našem Univerzumu međusobno povezano. Drugim rečima, svaki vaš izbor, reč, želja i verovanje, takođe će imati uticaja na svet i na ljude u vašem životu. Ponekad će taj uticaj biti neposredan i očigledan. U drugim slučajevima, može proći neko vreme dok se manifestuje ili možda čak ni ne otkrijete da se to dogodilo. Pokušajte da mislite na sebe kao na deo svega oko sebe da živite u skladu sa ovim zakonom. Svi smo jedno, a svest o tome čini nas snažnijim i empatičnijim.

2. Zakon vibracije

Prema zakonu o vibraciji, svaka čestica u svemiru je u stalnom kretanju i stalno nosi energiju. Ovo se odnosi na ogromne delove svemira, poput planeta i zvezda. Međutim, odnosi se i na stolicu ispod vas ili na sto za kojim vaš računar sedi.

Uz to, sve ima svoju specifičnu energetsku frekvenciju. Čestice visoke energije prirodno su prilagođene drugim česticama visoke energije, a isto važi i za one koji imaju malu energiju.

Ako vam je cilj da živite produktivniji i puniji život, razmislite šta biste trebali da učinite kako biste pojačali svoju frekvenciju energije.

3. Zakon ponavljanja

Mnogi obrasci u galaksiji se ponavljaju, čak i u okviru našeg života.

Kada se vama dogodi neka neprijatnost, takva slična neprijatan situacija možda se u istom periodu događa i drugoj osobi na drugom kraju planete.

Sve je uzročno-posledično vezano, pa je iz ponavljajućih životnih obrazaca važno konstantno učiti.

Određene situacije uvek se ponavljaju sa razlogom.

4. Zakon privlačenja

Šta zračiš, to privlačiš - ovo je osnovna odlika zakona privlačenja. Dakle, da biste imali stvari koje želite u životu, morate da smislite kako da vibrirate na istoj frekvenciji kao i te stvari. Uopštena lekcija je da pozitivno, proaktivno i emotivno privlači više toga u vaš život. U suprtonom, pesimizam, strah i letargija dovešće vas do stvaranja više negativnih iskustava u svim aspektima života.

Koristite zakon privlačenja da biste živeči lepše, bogatije i aktivnije.

PageBreak

Postoji 7 moćnih zakona UNIIVERZUMA: ako ih ne se poznajete, život vam donosi prepreke i nevolje
Foto: Shutterstock postoji-7-mocnih-zakona-uniiverzuma-ako-ih-ne-se-poznajete-zivot-vam-donosi-prepreke-i-nevolje2

5. Zakon nadahnute akcije

Stručnjaci za Zakon privlačenja ističu da je sa privlačenje dobrih stvari neophodno i poznavanje Zakona nadahnute akcije. Ova dva zakona su čvrsto povezana, a zakon o nadahnutoj akciji govori nam da moramo aktivno slediti svoje ciljeve.

Mnogi ljudi misle da će vizualizacija cilja i razvijanje pozitivnog stava prema njemu biti dovoljna za iskorišćavanje Zakona privlačenja.

Takođe, morate preduzeti nadahnute korake ka stvari koju želite da privučete. Bilo da se radi o velikom ili malom koraku, on vam pomaže da privučete onu vezu, posao ili pojačano obilje koje tražite.

6. Zakon neprestane transmutacije energije

Zakon stalne transmutacije energije kaže da je sve oko nas u stalnom toku. Ne možete da vidite sve ove promene, jer mnoge od njih postoje na ćelijskom ili atomskom nivou, ali se i dalje nastavljaju.

Razlog zašto je toliko važno biti svestan ovog zakona je taj što vam pomaže da vidite kako možete pokrenuti pozitivne promene. Konkretno, imajte na umu da visoke vibracije mogu pokrenuti poboljšanja niskih vibracija. Na primer, ako vibrirate na niskoj frekvenciji, izlažući se visokoj frekvenciji srećnog, ohrabrujućeg prijatelja prirodno će pokrenuti transmutaciju energije u vama.

7. Zakon uzroka i posledice

Jedan od najpravednijih zakona Univerzuma jeste Zakon uzroka i posledice. On govori da sve akcije imaju odgovarajuću reakciju. To ćete naravno već znati kada je reč o fizičkim aspektima sveta. Međutim, možda niste razmišljali o tome kako se ovaj zakon može primeniti na duhovne aspekte našeg Univerzuma.

Vaš duhovni život može uticati na svet oko vas, izazivajući pozitivne ili negativne reakcije. Slično tome, vaše fizičko okruženje može uticati na vašu duhovnost, bilo dobro ili loše. Zapitajte se koje vrste odnosa vidite između duhovnog i fizičkog i kako biste želeli da ih promenite.

Izvor: Lovesensa