Razmenjujući ideje, mi ih, zapravo, umnožavamo. Dok sumiramo svoj dosadašnji rad i trud, treba da se setimo da zajedničkim delovanjem, nesebičnim deljenjem ideja i informacija, svet u kome živimo činimo boljim mestom. Ukoliko priznamo inovativnost svojih prijatelja, kolega, rodbine, time se naša vrednost, kreativnost i dovitljivost neće umanjiti, samo ćemo pokazati ljudskost. Svet je upravo i nastao preplitanjem ideja, znanja i energija, a svako od nas je delić te Rubikove kocke sa bezbroj kombinacija i mogućnosti. Ispišite svoje ideje, podelite ih sa celim svetom i uživajte u tome što ste deo univerzalne slagalice.

1 Razmena je ključ kreacije i evolucije, I baš ona i stvara različite kulture i tradicije. Lepota razmene ideja je u tome što će vam pružiti inspiraciju i tako pomoći da postanete bolji i kreativniji, a uz to ćete da uštedite vreme. Davanje i deljenje ideja čini našu suštinu kao ljudske vrste i pomaže da evoluiramo, radeći jedni za druge.

2 Pronađite ono u čemu ste dobri i nesebično razvijajte i nadograđujte svoje delovanje. Shvatićete, ma koliko beznačajnim vam se činio, vaš rad je bitan za celu grupu.

3 Povlačenje u sebe, škrtost u razmeni misli i znanja, vodiće vas ka nazadovanju, stagnaciji, duhovnom i emotivnom siromaštvu. Bitno je kako komunicirate u vezi sa svojim idejama, na koji način sarađujete sa svojim okruženjem, dok vaš iq ne igra relevantnu ulogu ulogu u procesu ličnog i grupnog progresa.

Izvor: Sensa