Takvo razmišljanje je deo moderne kulture, međutim jasno je da se neke stvari u našim životima dešavaju mimo naše volje. Mi takve stvari moramo da prihvatimo jer, kako smatra čuveni jogi Leo Babauta, stvari koje se dešavaju oko nas bez našeg uticaja mogu da nas iznenade, nauče novim stvarima i pomognu nam da otkrijemo osobine koje se kriju duboko u nama.

Babauta smatra da je kontrola koju imamo nad našim životima samo jedna iluzija. Treba pogledati svet oko sebe da bismo shvatili koliko stvari je van naše moći. Čovek koji je preživeo srčani udar, žena koja je izgubila oca, porodica koja je izgubila svoj dom nakon zemljotresa, preduzetnik koji preživaljava ekonomsku krizu, biciklista kog su udarila kola, majka koja se brine o autističnom detetu... Takve se stvari dešavaju svakog dana, dok mi živimo u uverenju da sve držimo pod kontrolom. Da li mi kontrolišemo sve što se dešava, da li kontrolišemo ljude čije ponašanje utiče na nas? Da li uspevamo da kontrolišemo prirodu? Odgovor na sva ova pitanja je negativan i zato se valja podsetiti da je kontrola, u stvari, iluzija.

U našim životima dešava se mnogo toga što je van naše moći i spoznaje. Zato je nemoguće da u potpunosti držimo svaki aspekt stvarnosti u našim rukama. Bez obzira na naš trud i pokušaje, nekada prosto moramo da se pomirimo sa stvarima koje nismo mogli da sprečimo.