Ponekad se čini da laži pomažu da lakše i sa manje napora prevaziđemo teškoće. Ipak, imajte na umu da svaki put kada slažete, stvarate alternativnu stvarnost i prinuđeni ste da živite u dva sveta. Ali kada ste iskreni, svaki aspekt života je jednostavan i bolji.

•    Prijateljstva su čvršća. Iskrenost i integritet su najbolja podloga za stvaranje intimnog odnosa. Pravi prijatelji voleće vas onakve kakvi zaista jeste, ne osobu koju ste veštački napravili.

•    Iskrenost privlači iskrenost. Najbolji prijatelji su oni u koje možete da imate poverenja, a njih možete privući samo ako ste i sami iskreni.

•    Ako ste poznati kao osoba koja će u svakom trenutku da kaže istinu, ljudi će znati šta da očekuju od vas i verovaće vam. Neka svaki vaš odnos bude zasnovan na poverenju.

•    Zdraviji ste. Laž iscrpljuje organizam. Pokazalo se da je iskrenost u korelaciji sa ređim vrtoglavicama, napadima depresije i anksioznosti.

•    Lažne priče moraju da se održavaju i veoma je stresno držati čvrsto konce svake priče. Čak i za najiskusnije, pretvaranje da su neko ko nisu i obraćanje pažnje na svaki detalj je naporno. Iskreni ljudi su opušteniji zato što su prirodni i svoji.