Energija kojom zračite oblikuje vašu stvarnost. Misli i reši takođe utiču na naš život, ako su pozitivne, prema Zakonu privlačenja uspećemo da privučemo dobre okolnosti i mogućnosti. sa druge strane, negativne misli i reči nas opterećuju i donose negativnost u svim aspektima života.

Postoje određene negativne reči koje često koristimo, a koje se nepovoljno odražavaju na našu stvarnost i privlače negativnu energiju. evo koje reči treba da izbacite iz svog rečnika:

1. "Dužna sam" - Nikome ne dugujete ništa i niko vam ništa nije dužan. Često su iskrena osećanja zamenjena dužnošću. Volite zato što volite, a ne zato što morate

2. "Kriva sam" - Prestanite za bilo šta kriviti sebe i druge. Nema grešaka. Postoji samo iskustvo.

3. Reči sažaljenja, konstantno žaljenje - Kada se žalite zbog nečega, propuštate sadašnji trenutak i obezvređujete svoje iskustvo. Stalno željanej vas drži u nepovoljnom raspoloženju i crpi vašu energiju.

4. Predstavljanje sebe kao žrtve - Ako stalno priače o sebi kao žrtvi, to i postajete. Umesto reči "Žao mi je sebe", upotrebite sledeću frazu "Hrabra sam i snažna, zbog toga sam posebno ponosna na sebe."

5. "Valjda ću - uspeti, rešiti" - na ovaj način već izražavate sumnju u sebe i pokazujete da niste sigurni u svoje sposobnosti. Takođe, demotivišete sebe, umesto da se ohrabrite.

6. "Pokušaću" - umesto ovoga koristite reč "uspeću" i verujte zaista dok to izgovarate. Ovo će magično delovati na vaše samopouzdanje.

Izvor: Sensa