Kroz život srećemo razne učitelje duše, a za mnoge nismo ni svesni da su to oni, da smo tako mnogo naučili od njih. To mogu biti naši roditelji, prijatelji, partneri, pa čak i slučajni prolaznici i ljudi koji su vas razočarali i povredili.

U jednom od svojih video blogova Opra Vinfri objasnila je kako da prepoznamo ko su naši učitelji duše i šta je to toliko magično i značajno što nas uče i izazivaju u nama samima.

"Moć koju učitelji duše imaju u vašem životu je ogromna. Primetićete da učitelji počinju da se pojavljuju u vašem životu i da svaki od njih pomaže da krenete pravim putem. Imala sam mnoge učitelje duše tokom života. Ponekad je jako očigledno ko su oni. Jedna od mojih bila je Maja Angelou. Poznata je kao pesnikinja, ali meni je bila učiteljica, naučila sam mnogo od nje, vodila me je kroz najteže trenutke života.

Moguće je da će se mnogi učitelji duše pojaviti u vašem životu na ne tako jasan način. Imala sam nekoliko veza sa muškarcima za koje sam tek kasnije shvatala da su bili moji učitelji duše. Nekada sam bila tužna kada se osvrnem i pogledam te veze i pitam se kako sam mogla sa njim da budem, ali danas shvatam da su ti ljudi bili moćni učitelji.

Ponekad su ljudi sa kojima ste se osećali loše ili koji su sa vama bili u situacijama koje nisu pozitivne, najbolji učitrlji. Oni vas primoraju da se zaustavite i primoraju vas da se preispitate šta radite. Pogledajte kako na vas utiču ljudi koji kod vas izazivaju najsnažnije emotivne reakcije, oni su vaši učitelji. Daju vam priliku da zakoračite u svoj najdublji integritet, u svoju ličnost."

Izvor: Sensa