Od detinjstva usvajamo određene misaone obrasce, stavove i životne smernice - neke od njih predstavljaju dragocene vrednosti, a neke se mogu negativno odraziti na naš put i razvoj. Većina roditelja želi najbolje, ali često iz neznanja, mogu napraviti propuste i usaditi detetu određene navike i uverenja koja mu ne služe na životnom putu, ali ne tome im ne treba zamerati. Kao odrasla osoba čovek shvata da je zasebna individua, i može da kreira sebe i svoj život onako kako želi.

Zato je važno da se u životu oslobodimo "popularnih" samoobmana sa kojim su se mnogi susretali. Laž je sama po sebi negativna, ali je posebno loša kada lažemo sebe. Samoobmana sprečava čoveka da bude uspešan, živi svoj život punim plućima i ostvari svoj maksimum.

Otkrivamo koje 4 samoobmane treba da izbacite iz svoje glave i života jer vam kvare kvare vaš put razvoja:

1. "Ostavljam sve za sutra" - Kada imamo neku ideju koja može biti značajna za naš život, uspeh, odnose, posao, skloni smo da je često odložimo za sutra, sledeću nedelju, mesec dana - ovo je zabluda. Ne odlažite ništa uza sutra nego delujte, možda vam sutra ta ideja neće tako svetlo i brilijantno sijati na umu. Štoviše odlažete akciju, ideja gubi sjaj, a na kraju može završiti potisnuta i zaboravljena sa mnogim drugim snovima koje ste imali.

2. "To je preteško za mene, nikada neću uspeti da naučim." - Ovo je uobičajena zabluda koja se najčešće čuje od starije generacije, odnosno od onih ljudi koji stoje u mestu i misle da ih svašta može sprečiti da nauče nešto novo. Zapamtite da ništa nije nemoguće. Ako jedna osoba to može, onda je veća verovatnoća da može i druga. Možda vam neke stvari deluju komplikovano, ali ako imate želje i volje da to naučite, vi to zaista možete. Promena posla na primer predstavlja izazovan i stresan period za mnoge, ali je važno da osvestite da možete sve da naučite i da možete da se prilagodite.

3. "Biću srećan kada kupim novi auto, stan, odem na put..." - Mnogi ljudi jednostavno veruju da nivo sreće zavisi samo od prisustva nekih stvari. Nažalost, oni sami dokazuju suprotno time što kada dobiju tu stvar, kratkoročno su radosni, ali vremenom žele više, bolje, veće... Sreća je stanje uma i duše, a ne prisustvo ili odsustvo određenih stvari, zapamtite to. Budite srećni sa onim što imate i treudite se da imate više, ali nikada ne odlažite svoju sreću zbog materijalnih stvari.

4. "Ja sam gora od njega/nje"- Mnogi se već na podsvesnom nivou upoređuju sa nekim, a češće to rade na svoju štetu (gori sam, strašniji sam, siromašniji sam, manje sam privlačan itd.). Sve to izuzetno negativno utiče na samopoštovanje, što je izuzetno štetno po naše mentalno zdravlje. Kasnije se automatski smatramo gorima, iako se za čoveka ne može reći da je nekako lošiji ili bolji. Nikada se ne upoređujte sa drugim ljudima, već samo sa sobom iz prošlosti kako biste sebe motivisali da budete sve bolji i bolji.

Izvor: Sensa