Samorefleksija je vrsta introspekcije vaših postupaka, reči, ponašanja i drugih važnih aspekata vašeg života. Često primetimo kako lako analiziramo duge ljude, ali analiza sebe može biti teška, podstiče nas da se suočimo sa određenim osećanjima i postupcima, ali je i izuzetno korisna. U cilju očuvanja mentalnog zdravlja, važno je da povremeno uradite samorefleksiju, odnosno da otkrijete šta je to skriveno unutar vas, da se dublje povežete sa sobom i odredite priroitete u životu.

Pošto smo još na početku godine, u planovima i akcijama koje će obeležiti naredni period, važno je da se malo osvrnemo unazad i posvetimo samorefleksiji iz prethodne godine. Osamite se, pronađite tiho i mirno mesto, pa odgovorite na sledećih 7 pitanja:

  1. Šta sam naučio prošle godine?
  2. Šta sam učinio za druge?
  3. Koje su bile najteže odluke te godine? Da li se kajete zbog svog izbora?
  4. Za koje sam tri stvari/događaja u toj godini posebno zahvalan?
  5. Koje sam lekcije naučio iz teških/kontroverznih/dvosmislenih situacija?
  6. U kojim oblastima svog života sam se istakao te godine? Šta mi je pomoglo u tome? Koje ste kvalitete poboljšali kod sebe?
  7. Šta bih nazvao najboljom odlukom godine?

Ova pitanja su neka vrsta pojednostavljene tehnike koja vam pomaže da razumete sebe, podignete samopoštovanje, sagledate stanje i postanete bolji. U redu je ako ne možete odmah da odgovorite na ova pitanja, dajte sebi vremena i vratite se na ovu listu kasnije.

Izvor: Sensa