Da li postoje situacije iz vaše prošlosti koje, kada pogledate unazad,d deluju mračno, odmah se jave negativna osećanja poput stida, straha, besa? Mnogi od nas neki deo svog života doživljavaju kao "loš" ili "težak". Na primer: "loše detinjstvo", "neprijatan odnos sa bivšim partnerom", "period loših finansija" i slično. Ova percepcija prošlosti nije naročito korisna i ne može da vas motiviše da nastavite da se razvijate.

Jedan neprijatan događaj može vas naterati da preispitate ceo deo života. Kao izjava žene nakon neprijatnog ponašanja njenog muža na žurci: "Upropastili ste mi ceo život!". Što, inače, govori o sposobnosti ljudi da brzo precene velike oblasti sopstvenog života. Ali u svakom periodu života postoje i prijatni i neprijatni trenuci. Ukoliko smatrate da je sve pokvareno ili uništeno, obično se fokusirate što je više moguće na negativno, ne obraćajući pažnju na pozitivno.

Ukoliko i vi u prošlosti imate neki neprijatan događaj, isprobajte sledeću tehniku koja pomaže da se promeni procena određenog perioda života. Na primer, da bi detinjstvo bilo srećnije ili da biste imali prijatniji odnos sa nekom osobom. Često se neprijatne situacije pamte na asociran način, a prijatne na disociran način. Iako je obrnuto pogodnije. To je ono što ovom tehnikom možemo da ispravimo - pratite sledeće korake:

1. Period - Definišite vremenski period koji doživljavate kao "problematičan", "težak" ili "neprijatan".Može se povezati samo sa određenom osobom, mestom itd. Na primer, "rad u određenoj kompaniji", "veza sa nekom osobom", "razvod roditelja" itd.

2. Sidro resursa - Nakon što se prisetite ovog negativnog doživljaja, osvestite veoma snažno pozitivno iskustvo, kao što su sreća, samopouzdanje ili smirenost.

3. Vremenska linija - Zamislite odabrani vremenski period života kao liniju na podu. Napišite na papirić nazive značajnih situacija ovog perioda i rasporedite ih na vremenskoj liniji hronološkim redom. Takvih situacija mora biti najmanje sedam.

4. Sortiranje - Prođite duž vremenske linije, beležeći koju od situacija ocenjujete kao "prijatnu", a koju kao "neprijatnu". Istovremeno ostavite papiriće sa nazivima "prijatnih" situacija da leže na svojim mestima, a papiriće sa nazivima "neprijatnih" situacija pomerite u stranu.

5. Proživljavanje - Sada ponovo hodajte duž vremenske linije, udruženo ponovo doživljavajući "prijatne" situacije, a "neprijatne" posmatrajte tako da ste vi izvan njih, gledajte ih sa strane, kao film, kao nešto što se ne događa vama. Takođe, poželjno je i papire sa nazivima ovih situacija pomeriti na slično rastojanje. Zatim pokušajte u svom umu da viite nešto dobro iz tih situacija, da vidite svetlu tačku, i u svom umu preokrenite ih u pozitivne.

Sasvim je moguće da će nakon nekoliko vežbanja ove slike prestati da izazivaju neprijatna osećanja. Ponovo hodajte po vremenskoj liniji, proživljavajući prijatne situacije i gledajući ekrane "neprijatnih" situacija. Razmislite šta možete naučiti iz ovih situacija.

6. Veza ka budućnosti - Šta ste dobili kao rezultat ove tehnike? Gledajte u svoju budućnost - šta se tu promenilo? Osvestite sadašnji trenutak, podsetite sebe da je prošlost već daleko iza vas. Fokusirajte se na ovde i sada!

Izvor: Sensa