Robert Dilts, jedan je od najpoznatijih stručnjaka za neuro-lingvističko programiranje (NLP), a njegov piramidalni model posmatranja života može pomoći da dobijete odgovore na neke od važnih pitanja.

Specifičnost ovog modela je da je za svaki od nivoa piramide dobijete odgovor na pitanje "Zašto je to tako?" - predstavlja jedan nivo više. Donji nivo piramide, nivo vašeg života, vaše svakodnevice, odgovara na pitanje "Šta ja imam?" Ovo se odnosi na vaše finansije, vaš posao, dom, vašu porodicu, vaš društveni krug itd. Ako sebi postavite pitanje "Zašto imam ono što imam?", za odgovor ćete morati da se obratite drugom nivou, gde se nalaze vaše radnje. Ovaj nivo odgovara na pitanje "Šta radim?" - i očigledno je da ono sa čime ćete završiti u velikoj meri zavisi od toga šta radite svaki dan.

Ako postavite pitanje "Zašto radim to što radim?", odgovor će biti na trećem nivou, nivou strategije. Ovaj nivo odgovara na pitanje "Kako da izaberem?" - a zavisi od toga kako donosite odluke, kako birate, kojom strategijom se rukovodite ("stremite više" ili "ne naprežite se", "živite za danas" ili "planirajte godinama" itd.), zavisi kako ćete se ponašati u svakoj konkretnoj situaciji.

Na primer, da li ćete po povratku sa posla čitati specijalnu literaturu, baviti se sportom, ili piti pivo ispred televizora. Ili ćete predložiti nove projekte na poslu i preuzeti odgovornost za njih, ili ćete se potruditi da radite samo poznat i razumljiv posao u kojem se dobro snalazite. Ako se zapitate: "Zašto biram ono što biram?", onda morate da se popnete na još jedan nivo Diltsove piramide da biste dobili odgovor.

Na četvrtom spratu su vaša uverenja, ona odgovaraju na pitanje "U šta verujem?" I ovde je već jasno da ako verujete da samo preko veza možete pronaći dobar posao, nećete biti previše revnosni u učenju. A ako ste uvereni da istrajnost prevazilazi sve prepreke, očigledno je da ako nešto ne uspe, biće prirodno da pokušate iznova dok ne ostavrite ono što želite.

Pa, ako sebi postavite pitanje "Zašto verujem u ono u šta verujem?", peti nivo piramide, koji je odgovoran za samosvest i samoidentifikovanje, pomoći će da to shvatite. Odgovara na pitanje "Ko sam ja?" - a vaša uverenja u velikoj meri zavise od odgovora na ovo pitanje. Očigledno je da će osoba koja kaže "Ja sam osrednji i beskorisni gubitnik" i osoba koja kaže "Ja sam genije i rođen da uspem" imati potpuno različite slike sveta.

Konačno, poslednji nivo piramide je nivo misije, nivo smisla života. On odgovara na pitanje "Zašto živim?" Ovaj nivo pretpostavlja da smisao vašeg života leži van samog života, da postoji neki viši smisao i razlog zašto smo ovde.

Odgovor na pitanja iz Diltsove piramide omogućava vam da bolje razumete zašto živite onako kako živite i zašto imate ono što imate - omogućava vam da izvršite ekspresnu analizu sopstvenog života. Omogućava vam da razumete šta tačno treba da promenite u svom životu da biste dobili drugačiji rezultat, a zbog toga morate da se popnete nivo više u piramidi.

Kako kaže jedan od principa sistemske analize, "problem se obično ne može rešiti na nivou na kome je postavljen". Ako niste zadovoljni onim što imate, bilo da se radi o životnoj sredini ili finansijama, Diltsov model može vam pomoći da osvestite kako da promenite svoje postupke. Ako naizgled ispravne akcije ne dovedu do željenog rezultata, potrebno je da promenite strategiju u celini. Ako nije jasno gde promeniti strategiju, onda treba da se udubite u svoja uverenja, možda treba da izaberete nešto drugačije. I tako dalje.

Sada kada ste razmotrili piramidu i dali određene opdgovore, koji je vaš sledeći korak?

Izvor: Sensa