1. Znate da ste večno biće.
 2. Shvatate vrednost svog bića.
 3. Potpuno ste svesni ko ste.
 4. Shvatate da život u ovoj vremensko-prostornoj stvarnosti jeste pročelje misli.
 5. Znate da dolazite u okruženje koje je stabilno.
 6. Znate da je dobrobit dominantan poredak u tom okruženju.
 7. Znate da je to okruženje prepuno zanimljivih sastojaka.
 8. Shvatate zakone univerzuma i suštinu stvaranja.
 9. Vi ste vrhunski stvaralac i to vrlo dobro znate.
 10. Dopada vam se doživljaj stvaranja.
 11. Znate da ste dobri u tome.
 12. Shvatate i poštujete zakon privlačnosti.
 13. Znate da je pravedan i cenite njegovu doslednost.
 14. Jedva čekate da se zaodenete svojom novom perspektivom, kako bi okruženje u kojem se nalazite nadahnulo vaša nova lična opredeljenja i želje.
 15. Uživate u čulnoj senzaciji sasvim nove želje.
 16. Shvatate reakciju univerzuma na vašu sasvim novu želju.
 17. Godi vam osećaj želje koji vas obuzima i prožima.
 18. Shvatate da je taj osećaj želje ujedno osećaj Života.
 19. Ne zabrinjavaju vas suprotnosti, jer shvatate njihovu svrhu.
 20. Znate da će vaše sopstvene želje biti formulisane kroz vašu interakciju sa suprotnostima i raznolikostima.
 21. Bez ikakvih rezervi, željno iščekujete novu akutnu svest o želji, koja je neizbežan rezultat ovog potpunog sudelovanja u životu.
 22. Dolazite ovamo ne očekujući da ćete dovršiti bilo šta, jer se mudro prisećate večne svesti o sebi i svemu-što-postoji.
 23. Znate da će se život protezati večno i da vaša svrha - niti bilo koga drugog - nije da ga kompletirate ili završite.
 24. Shvatate da je ekspanzija prirodan rezultat vašeg usredsređivanja na suprotnosti, jer znate da će suprotnosti prouzrokovati da tražite.
 25. Znate da će vam se, ako tražite, uvek dati, prema tome, nemate želju da izbegavate suprotnosti, jer razumete njihovu usredsređujuću snagu.
 26. Znate da će raznolikosti i suprotnosti dovesti do toga da odredite značajnost ličnih želja i znate da će na svaku od tih želja, veliku ili malu, biti odgovoreno onog trenutka kad se rodite

Duhovna lestvica Božidara Mandića: 9 životnih vrednosti koje poštuje Porodica Bistrih Potoka

Prilagođeno sa: Lavovskicasopis