To su često ljudi koji nagrizaju vašu životnu energiju. Ako ste se uznemirili jer ste se prepoznali u ovoj priči, budite blagi prema sebi. Devedeset odsto ljudi koji nisu edukovani i upućeni u njihovo prepoznavanje postaju žrtve manipulatora. Samo je 10 odsto populacije prirodno imuno na njihovo ponašanje.

Izjeda me; Crpi mi svu energiju; Postajem bolesna od njenih/njegovih priča; Otputovao sam nedelju dana za praznike i bio sam dobro; Loše sam se osećala/osećao već dan uoči povratka u kancelariju iako obožavam svoj posao; Kada me nazove, spustim slušalicu, osećam se loše i potišteno; Svaki put ista stvar… samo su neke od uobičajenih rečenica kojima žrtve manipulatora opisuju šta im se događa.
Psihoterapeutkinja Izabel Nazar-Aga (Isabelle Nazare-Aga), autorka knjiga o manipulaciji, ističe da manipulator obično čini nešto ili sve od navedenoga:

1. Svoju odgovornost prebacuje na druge ili je ne priznaje.

2. Svoje zahteve, potrebe, osećanja i stavove ne iznosi jasno.

3. Vrlo često odgovara sasvim neodređeno.

4. Menja svoje stavove, način ponašanja i osećanja, u zavisnosti od toga u kakvoj se situaciji nalazi.

5. Pozivajući se na opravdane razloge, prikriva činjenicu da se zapravo radi o njegovim zahtevima.

6. Uverava vas da treba da budete savršeni i daje vam do znanja kako ste daleko od toga.

7. Sumnja u vaše kvalitete, kompetenciju i ličnost: kritikuje vas, omalovažava i ocenjuje.

8. Poruke šalje putem drugih osoba ili nekim drugim posredstvom, umesto direktog kontakta.

9. Seje razdor i potpiruje sumnju, odnosno stvara zavadu da bi lakše vladao.

10.Zna sebe da prikaže kao žrtvu da biste ga žalili – pasivna agresija.

11. Zapostavlja vaše zahteve.

12. Koristi to što vi i ljudi oko vas imate razvijena moralna načela.

13. Ponekada preti na prikriven način, a ponekada otvoreno preti i ucenjuje.

14. Preko laži želi dolazi do istine, iskrivljava i glumi.

15. Kritiku ne podnosi i poriče dokaze.

16. Često koristi poslednji trenutak da bi nešto zatražio, naredio ili delegirao zadatak.

17. Kada želi da vam se svidi, laska vam, daje poklone i pažljiv je prema vama.

18. Efikasno postiže svoje ciljeve, ali najčešće na vaš račun i na račun drugih.

19. Ne vodi računa o vašim pravima, potrebama i željama.

20. Laže.

Izvor: Sensa