Poznati austrijski psiholog ViktorFrankl pronašao je jedan savršen zakon za srećan život, piše Lovesensa. U kombinaciji psihoterapije i motivacije nastaje logoterapija koja čini savršen podsticaj u svakom segmentu života. Ova tehnika ne mora se primenjivati samo u ostvarenju poslovnih ambicija, niti u psihoterapiji - nju mogu koristiti apsolutno svi u svakom trenutku kako bi postali srećniji i uspešniji.

Logoterapija sačinjena je od grčke reči logos - reč/smisao i reči terapia, što znači nega. Ovaj vid terapije odnosi se na terapiju smisom odnosno predstavlja tehniku koja pomaže pojedincu da pronađe pravi smisao u svakoj životnoj situaciji.

Nakon što je prošao kroz razne teškoće tokom Drugog svetskog rata, Viktor Frenkl napisao je nekoliko dela i kroz svoja iskustva želeo je da pokaže da sve u životu ima smisla.

"U najmračnijim životnim trenucima čovek je kadar da preživi i sačuva deo duševne slobode koju mu niko ne može oteti, čak i tada čovek može birati. "

Logoterapija pomaže svakoj osobi da pronađe smisao egzistencije. Uloga logoterapeuta nije da vam otkrije smisao života, već da vas navede da ga sami odgonetnete.

U svakodnevnim životnim situacijama pokušajte sami sebi da budete logoteraput. To znači da ćete kada vam sudbina donese nevolje, u svakom delu te situacije videti samo jedan veliki zadatak. Čovek često nema tu moć da promeni okolnosti ili ublaži određenu patnju, ali ima moć kada u njoj treba da shvati smisao.

Pokušajte da pronađete razlog zašto vam se to dešava - da li nastalo samo kao splet okolnosti, da li je produkt vaše greške ili nas vodi ka nečem što će vam doneti dobro?

Volja za smislom je najjača sila koja vlada čovekom. Čak i kada vam izgleda kao da će ceo svet da vam se sruši, važno je da pronađete simsao. Najviše smisla prema doktoru Viktoru Franklu možemo videti u ljubavi, radu pa i trpljenju, odnosno odgovaranju na napone i izazove okoline.

Kada pokušate da pronađete smisao u svakom danu, situaciji, odnosu ili promeni, prestajete da budete nemi posmatrač svojih frustracija, strahova i tegba, već se uzdižete i postajete gospodar svog života.

Izvor: Lovesensa