Postoje osobe sa kojima odnos lako postane toksičan - to su ljudi sa mračnom trijadom ličnosti. Osobe pored kojih se osećamo usamljeno, gubimo samopouzdanje, nije nam prijatno, ali iz nekog razloga teško napuštate odnos. Ako u ovom opisu prepoznate svoju prošlu ili trenutnu vezu, verovatno je da vaš partner ima osobine ličnosti koje se obično nazivaju "mračnom trijadom". Izraz su 2002. godine skovali kanadski psiholozi Delroi Polhus i Kevin Villiams, koji su dokazali da tri negativne osobine - makijavelizam, narcizam i psihopatija - zajedno stvaraju toksičan model ličnosti.

1. MAKIJAVELIZAM

Ime potiče od Nikole Makijavelija, italijanskog mislioca, političara i autora tekstova o istoriji, filozofiji vladavine i vojnoj teoriji. U njegovom delu "Vladalac" govori se o tvrdim, pa čak i nemoralnim principima koje osobe na vlasti sledi u hitnim slučajevima. Upravo od tada je nastao termin Makijevalizam koji su prvo koristili politikolozi, a zatim filozofi i psiholozi.

Makijavelizam kao psihološku osobinu karakteriše ciničan i koristoljubiv odnos prema drugima, svesna i uspešna manipulacija, kao i nepoštovanje društvenog morala. Kod ove osobe ne postoje moralni i etički principi, posebno kada se oni mešaju u postizanje njegovih ličnih ciljeva.

2. NARCISOIDNOST

Narcisi u grčkoj mitologiji bilo je ime lepog, ali hladnog i egoističnog mladića. Prezirao je svoje obožavaoce i na kraju ga je kaznila nimfa Eho, čiju je ljubav odbacio. Slučajno videvši svoj odraz u reci, Narcis se zaljubio u sebe i, ne mogavši da skrene pogled, utopio se ili, prema drugoj verziji, umro od gladi i ljubavnih muka. Tamo gde je zgodni čovek umro, izrastao je cvet narcisa.

Narcisoidnost se manifestuje kao egoistična ljubav prema sebi i precenjeno samopoštovanje. Prvi koji je ovaj pojam uveo u psihologiju bio je sam Sigmund Frojd, koji je verovao da je određeni udeo narcizma karakterističan za svaku osobu od rođenja. Narcisoidne osobe su spremne da uradite sve kako bi bile u centru pažnje, a često su sklone manipulaciji.

3. PSIHOPATIJA

U psihijatriji je psihopatija naziv za grupu poremećaja ličnosti koje karakteriše antisocijalnost i agresivnost. Ali kada govorimo o "mračnoj trijadi", ne mislimo na kliničke poremećaje, već na karakterne osobine.

Ljude sa ovom osobinom karakteriše nesposobnost da slede društvene i moralne norme, imaju nedostatak empatije i nedostatak osećaaj krivice zbog nanošenja štete drugima. Skloni su licemerju, laganju, razdražljivosit, agresivnosti i često su finansijski neodgovorni.

Izvor: Sensa