Čuveni irski dramski pisac Džordž Bernard Šou u svojim delima ostavio je brojne smernice za srećan, jendostavniji, lepši i lakši život. Iako se često koristio cinizmom, on je surovo iskren i otkriva šta je ono što čoveka sputava da bude najbolja verzija sebe. Smatrao je da je najvažnije u rediti stvari u duši da bismo bili srećni.

Sreća je kada je sve u harmoniji sa vama, kada ste u skladu sa samim sobom i srećni ste sa svim oko sebe. Džordž Bernard Šou ima jednu izreku koja govori upravo o tome kako postići duševni mir.

"Najvažnije je da se stvari urede u duši. Važno je da poštujete pravilo od tri "ne": ne žalimo se, ne krivimo, ne pravdamo se."

Ne možete se žaliti na život, porodicu ili posao. Posao se može promeniti, porodica je bliskost i sadrži najmoćniju stvar, ljubav, a poznato je da se snagom ljubavi sve može promeniti na bolje.

Većina ljudi rođena je sa istim sposobnostima. Mnogi ljudi se žale na nedostatak finansija, a kao rezultat toga, na nedostatak mogućnosti za učenje i razvoj talenta. Kada pročitamo biografije milijardera, shvatimo da nisu svi rođeni u bogatim porodicama. Sve je moguće , ako zaista želite da iskoristite šanse.

Težite i idite ka svom cilju. Ako želite i bez novca, možete nešto naučiti, tražiti sebe, raditi ono što volite. Ako postoji želja, čovek će uspeti da pronađe hiljadu mogućnosti. Sunce podjednako sija za sve. Potrebno je samo da iskoristite sve svoje šanse i mogućnosti, a ne da jadikujete.

Ne možete kriviti druge za svoje nevolje. Preuzmite odgovornost i ispravite grešku i promenite situaciju. Ukoliko razlog za svoje propuste tražite u nekome drugom, onda možete provesti ceo život u tom začaranom krugu, a da se ne pomerite sa mesta.

Nemojte se nikome pravdati za svoje postupke. Niko nema pravo da vam sudi. Naravno, u okvirima dozvoljenih pravnih i moralnih normi. Ako ste sigurni u ispravnost svojih postupaka i ispravnost donetih odluka, ne morate nikome ništa objašnjavati i dokazivati.

Poštujte pravilo 3 "NE" i živite u sadašnjem trenutku! Život je kratak da bismo se stalno žalili, krivili i pravdali su.

Izvor: Sensa