Životna energija putuje nizom nevidljivih kanala koji se prepliću u sedam tačaka preseka, ili čakri. Sve tegobe se najpre javljaju na energetskom nivou, kad se zbog lošeg načina života i razmišljanja blokiraju pojedine čakre. Nakon određenog vremena, te blokade se odražavaju i na fizičkom nivou, kao zdravstveni ili emocionalni problemi.

Kako jogom i aromaterapijom održavati balans čakri...

Životne situacije i nezdrave navike kao što su: fizička neaktivnost, loša ishrana, ili samoograničavanje sposobnosti, nepovoljno utiču na ravnotežu kretanja čakri. U slučaju nedovoljno aktivne čakre, razvija se osećaj fizičke i emocionalne tromosti u području kojim upravlja određena čakra, a ako je preaktivna njene sile postaju dominantne u životu pojedinca.

Saturnove energetske vežbe za otvaranje sedme čakre...

Ako postoji blokada u jednoj ili više čakri energija kroz njih ne teče kako treba, i krajnji rezultat je neravnoteža među čakrama koja može rezultirati problemima u svim životnim područjima. Zato je pravilan rad čakri ključ zdravog tela i uma.

Uz pomoć ovog praktičnog testa saznajte kakav je protok energije kroz vaše čakre.