Karl Gustav Jung, švajcarski psihoanalitičar i psihijatar, istraživao je aspekte ljudske psihe, a njegove ideje se koriste i u msavremenoj psihoanalizi. Jung je verovao da se ljudska psiha sastoji od tri komponente:

  • Ego — je ono čega smo svesni kada razmišljamo o sebi.
  • Lično nesvesno — sve informacije u nečijem umu koje nisu lako dostupne za svesno pamćenje.
  • Kolektivno nesvesno — još jedan oblik nesvesnog, ali onaj koji je svima nama zajednički.

Isticao je da aspekti naše ličnosti (i dobri i loši) mogu biti nesitraženi, skriveni i podsvesni. Kroz želju da ugodimo drugima, fokusiramo se na svoje kvalitete za koje smatramo da su prihvatljivi od strane drugih i skrivamo delove sebe za koje verujemo da su negativni. Jung je ovu potisnutu stranu ličnosti nazvao "senkom" ličnosti.

"Dok nesvesno ne učinite svesnim, ono će upravljati vašim životom i zvaćete ga sudbinom." - rekao je Karl Gustav Jung.

Smatrao je da potiskivanje sneke ličnosti može biti štetno po mentalno zdravlje, mogu biti sam kvalitet života. Čak i kada su potisnute, ove karakteristike ličnosti utiču na naš život podsvesno i manifestuju se, iako mi toga nismo svesni. Što više potiskujemo određena osećanja i osobine vezane za našu prirodu, oni sve više utiču na našu ličbnost spolja. Potiskivanje senke može takođe da nas spreči da dostignemo svoj puni potencijal, posebno ako je povezana sa nedostatkom samopouzdanja ili pogrešnih uverenja koja smo stekli još u samom detinjstvu. Uglavnom je senka i povezana sa sistemima verovanja koja smo stekli u detinjstvu, a zatim to potisnuli u sebi.

Mnogi smatraju da je "senka" čilnosti povezana sa negativnim osobinama i predstavlja "tamu", ali ona može ukazivati i na neke osobine za koje mso mi razvili uverenje da su odlika slabosti. To mogu biti empatija, osetljivost,. pokazivanje emocija, strah... Kada potisnemo sve ovo u sebi, te emocije su zaključane, ali žele da "proključaju" i izađu spolja. Jung je istiao da ljudi koji su odvojeni od "senke" svoje ličnosti mogu ove osobine tražiti kod drugih ljudi i kritikovati ih zbog toga - kritikujemo nepoželjne osobine drugih koje, u stvari, i sami imamo.

Kada istražujete svoju senku, ovo uključuje proces prihvatanja i saosećanja delove sebe na koje ste prethodno stavili štit, sakrili ste ih duboko u sebi. To podrazumeva sticanje dubljeg razumevanja sebe i pruža priliku za lični rast. Iako može biti izazovno da duboko pogledate iznutra i otkrijete tajne svoje ličnosti, kada spoznate svoju "senku", to može dovesti do srećnijeg i ispunjenijeg stanja bića.

Donosimo 3 načina da počnete da identifikujete svoju senku i promenite život nabolje:

1. Identifikujte svoje okidače i zapišite ih - Prvi korak je da identifikujete gde se vaša "senka" manifestuje. Siguran način da to uradite jeste da priznate koje situacije i/ili misli čine da se osećate neprijatno. Kada osetite sramotu, bes, paniku, krivicu ili neku drugu neprijatnu emociju, odvojite vreme da istražite ovaj osećaj jer možete izneti svoju senku na svetlo.

Zapitajte se zašto se tako osećate i vidite do kojih odgovora ćete doći. Može biti od pomoći da zapišete ove misli, pa razmislite o vođenju dnevnika o svojim emocijama. Pokušajte da zapišete sve što osećate u tom trenutku, čak i ako to nema smisla. Stavljanje misli na papir je samo po sebi proces koji vodi do samospoznaje, ali će vam takođe pomoći da identifikujete gde se vaša senka manifestuje. Imajte na umu da odgovore nećete pronaći odmah, ali kada počnete da se bavite ovim emocijama, vi ćete ih zapravo osvestiti.

2. Potražite teme koje se ponavljaju - Primetite koje teme, situacije i događaji u vama najčešće bude ova osećanja, i često se ponavljaju. Zapišite takođe ove događaje i situacije, a zatim ih povežite sa emocijama koje izazivaju. U identifikaciji vaše senke najvažnija stvar koju treba zapamtiti je da nikada nećete odagnati svoje negativne emocije – to nije svrha iu procesu otkrivanja "senke". Zapravo te emocije treba da prihvatite, osvestite i doživite takve kakve jesu. Jung je isticao da "kompletna osoba" jeste ona koja ne kažnjava sebe zbog neprijatnih emocija i ne negira ih, već se sa njima suočava.

3. Razgovor je najbolji lek - Proces istraživanja vaše "senke" ličnosti nije jednostavan, možete otkriti stvari o sbei koje vam se ne sviđaju, ili su povezane sa nekom traumom koju ste duboko u sebi potisnuli. Zato je važno da na ovom putu imate podršku obučenog i profesionalnog terapeuta - tako ćete lakše prepoznati svoju "senku" i raditi na tome da njenu spoznaju iskoristite za pozitivnu transformaciju života.

Suočavajući se sa svojom "senkom", možete doneti prihvatanje i saosećanje u prethodno neistražene i potisnute oblasti svog bića. Upoznajte svoju senku, osvestite je, iznesite na površinu, a onda zagrlite svoje biće i oslobođeni koračajte kroz nova životna iskustva.

Izvor: Sensa