Da li ste jaka ličnost? Da li je osoba pored vas snažna ili slaba? Postoji mnogo kriterijuma na osnovu kojih se ovo može odrediti, a jedno od zanimljivih gledišta na ovu temu ima pisac OgMandino u svojoj knjizi "Najveći trgovac na svetu".

On ističe da jaka osova ima sledeće karakteristike:

1. Prvo razmisli, pa onda kaže - Jaka osoba uvek preuzima odgovornost za svoj život. Emocionalna zrelost je znak snage, a infantilnost je sudbina slabih. Slaba osoba će učiniti sve i lako prebaciti krivicu na druge ljude ili na okolnosti. Sa druge strane, jaka osoba uvek stoji iza svojih reči i zato uvek pazi šta će izgovoriti i kako će se to odraziti na nju i na ljude oko nje.

2. Kontrola nad emocijama - To ne znači da potiskujete emocije, već da se oduprete imuplsuvnosti, naletima, besa, gneva, ljutnje. Jaka osoba s eoslobađa stresa tako što peva, trči, radi na sebi, aktivira se, čita knjige, konsultuje se sa psihologom. Jaka osoba zna kako da se posveti svojim emocijama, radi na njima i oslobađa se onih koje su negativne.

3. Kompetentno uvažavanje mišljenja drugih - Jaka osoba neće odustati od svojih planova i ciljeva zbog mišljenja drugih, ali neće se ni raspravljati kada čuje kritiku. Uvek pronalazi kompromis, želi da sasluša druge, da ih uvaži za njihovo mišljenje, ali nikada ne žrtvuje svoja uverenja. Emocionalna zrelost se manifestuje u tome što osobu ne kontroliše detinjasto "hoću", ali u isto vreme nije rob drugima.

4. Kontrola iluzije - I zrela osoba ima unutrašnje dete i uvažava ga, voli i neguje. Ali, jaka ličnost se pri donošenju odluka okreće zrelom čoveku u sebi, prizemna je i nije u svetu snova. Kada je potrebno da bude na zemllji i da bue realistična, ona to i zaista jeste.

Pisac Og Mandino u sledećem citatu pravi jasnu razliku između jake i slabe ličnosti:

"Slab je onaj ko dozvoljava svojim mislima da dominiraju njegovim delima; jak je onaj koji svojim delima vlada nas svojim mislima."

Neka pozitivne misli postanu dobra i vredna dela. Ali, one negativne izbacite na konstruktivan i kreativan način - samo ih vi možete kontrolisati!

Izvor: Sensa